Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 7.19. Зловживання владою або службовим становищем. Поняття службової особи. Службова діяльність.

7.19. Зловживання владою або службовим становищем. Поняття службової особи. Службова діяльність.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
206

7.19. Зловживання владою або службовим становищем. Поняття службової особи. Службова діяльність.

Зловживанням владою або службовим становищем (ст. 364 КК України) є умис­не, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Кваліфікуючими ознаками даного злочину є те саме діяння, якщо воно спри­чинило тяжкі наслідки, а також якщо воно вчинено працівником правоохорон­ного органу.

Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на під­приємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-госпо­дарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноважен­ням. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянст­ва, які виконують зазначені обов'язки.

Тяжкими є наслідки, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум до­ходів громадян.

Перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України), є умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом пра­вам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Кваліфікуючими ознаками даного злочину є перевищення влади або службо­вих повноважень, якщо

воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями, а також, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук