ВСТУП

Адміністративне право - Правова регламентація адміністративного затримання
41

ВСТУП

У період реформування суспільства, зокрема, здійснення адміністративно-правової реформи підвищену актуальність мають проблеми, по­в'язані з використанням методів державного регулювання громадських відносин і перш за все методів адміністративного примусу. Цей інтерес пояснюється дуже важливим значенням права і законності в умовах формування правової держави.

Велике значення в забезпеченні правопорядку має механізм адмініс­тративного примусу: через засоби адміністративного примусу досягаю­ться цілі попередження і припинення правопорушень, притягнення правопорушників до відповідальності та вирішуються завдання загаль­ної і індивідуальної профілактики.

Заходи адміністративного примусу - це суттєві заходи щодо прав та свобод громадян. Ось чому кожний крок співробітника органів внутрі­шніх справ при застосуванні заходів адміністративного примусу має спиратися на закон, відповідати законові. Більш того виникає потреба в суворому дотриманні законності в стосунках з громадянами, бо прави­льне застосування засобів адміністративного примусу відіграє велику роль у реалізації прав і свобод громадян, у зміцненні дисципліни, орга­нізованості та порядку в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Тому, сподіваюсь, науково-практична розробка "Правова регламен­тація адміністративного затримання правопорушників міліцією Украї­ни", написана на підставі чинного законодавства, буде корисною як для курсантів і слухачів закладів освіти МВС України, так і для рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які здійснюють адміністративно-юрисдикційну діяльність, а також протидіють скоєнню адміністративних правопорушень.

Є.В. Додін

заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук,

профе

сор

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук