6. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

Адміністративне право - Правова регламентація адміністративного затримання
142

6. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та прото­колів про адміністративне затримання є документами суворого обліку і друкуються із зазначенням серії (додаток 4) і номера.

Забезпечення органів і підрозділів органів внутрішніх справ бланка­ми та журналами, передбаченими цією Інструкцією, здійснюється ГУМВС України в АР Крим, м. Києві, Київській області, УМВС Украї­ни в областях, м. Севастополі та на транспорті.

Кількісний облік видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затриман­ня ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затриман­ня (додаток 5).

Складеш протягом доби протоколи про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративне затримання реєструються в журналі обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання (додаток 6).

У міськрайлінорганах журнали видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративне затримання і обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання ведуться працівником, який за своїми функціональними обов’язками є відповідальним за стан адміністративно-штрафної практики.

Матеріали про адміністративні правопорушення і протоколи про адміністративне затримання відповідно до журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністратив­не затримання підшиваються до справи за порядковими номерами і зберігаються в металевих сховищах у міськрайлінвідділах внутрішніх справ за місцем прийняття рішення про нак

ладення адміністративного стягнення. Підшиті до справи сторінки нумеруються.

Термін зберігання матеріалів про адміністративні правопорушення, журналів видачі бланків протоколів про адміністративні правопору­шення та журналів обліку матеріалів про адміністративні правопору­шення встановлюється чинним законодавством.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук