СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Адміністративне право - Керівник органу виконавчої влади
82

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Конституція України прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. № 254к/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Декларація про державний суверенітет України. Ухвалена Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. // Історія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К.: Право, 1997. – С. 285–290.

Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України”: Конституційний Договір між Президентом України та Верховною Радою України від 8 червня 1995 р. // Історія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К.: Право, 1997. – С. 359–383.

Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. Прийнята позачерговою сьомою сесією Верховної Ради Української РСР дев?ятого скликання 20 квітня 1978 р.. // Історія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К.: Право, 1997. – С. 236–279.

Конституція Автономної Республіки Крим // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5–6. – Ст. 43.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341–ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

Цивільний кодекс УРСР від 18 липня 1963 р. № 1540–06 // Право України. – 1993. – № 11–12.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

justify;">Про боротьбу з корупцією: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 256.

Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 44.

Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР: Закон УРСР від 19 червня 1991 р.

Про громадянство: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

Про державну службу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1934–XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 108.

Про міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

Про міністерства і державні комітети Української РСР: Закон УРСР від 3 серпня 1990 р.

Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09 квітня 1999 р. № 586/ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20–21. – Ст. 190.

Про Національний Банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. № 679–XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

Про перелік міністерств та інші центральні органи державного управління Української РСР: Закон УРСР від 13 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 26. – Ст. 290.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 р. № 137/98–ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34.– Ст. 227.

Про Представника Президента України: Закон України від 5 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 23. – Ст. 335.

Про Раду Міністрів Української РСР: Закон УРСР від 12 січня 1979 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1979. – № 1. – Ст. 7.

Про Регламент Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 16 березня 2006 р. № 3547–IV // Офіційний вісник України. – 2006. – № 16. – С. 13.

Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України вiд 11 липня 2002  № 93–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

Про статус народного депутата України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 17.

Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 р. № 401–ХІV // Голос України. – 1999. – 2 лютого. – С. 2.

Про формування місцевих органів влади і самоврядування: Закон України від 3 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 22. – Ст. 144.

Про введення в дію Регламенту Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 27 липня 1994 № 130/94–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 35. – Ст. 338.

Загальне положення “Про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України”: Указ Президента України від 12 березня 1996 р. № 179/96 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 28 березня. – С. 2.

Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Указ Президента України вiд 26 липня 2005  № 1135/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 30. – С. 48.

Про внесення змін до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 2005 р. № 1784/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 51. – С. 32

Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 26 травня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 22. – С. 6.

Про затвердження Загального положення про галузеве міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України та Загального положення про функціональне міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України: Указ Президента України від 20 березня 1995 р. № 241. // Офіційний вісник України. – 1995. – № 12. – С. 5.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98 // Урядовий кур?єр. – 1998. – № 141–142.

Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України: Указ Президента від 26 липня 1996 р. № 596/96 // www.rada.gov.ua/

Про зміни в системі центральних органів виконавчої влади України: Указ Президента від 13 березня 1999 р. № 250/99 // www.rada.gov.ua/

Про зміни в системі центральних органів державної виконавчої влади України: Указ Президента від 25 лютого 1992 р. № 98 // www.rada.gov.ua/

Про зміни в системі центральних органів державної виконавчої влади України: Указ Президента від 13 листопада 1992 р. № 566/92 // www.rada.gov.ua/

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 // Голос України. – 1999. – 18 грудня – С. 3.

Про зміну кількісного складу керівництва у системі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 10 березня 2005 р. № 455/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 11. – С. 11.

Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади: Указ Президента України вiд 31 грудня 2005  № 1902/2005 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 1. – С. 94.

Про Міністерство України: Указ Президента України від 4 травня 1992 р. № 290 // www.rada.gov.ua/

Про обласні, Київську та Севастопольську міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації: Указ Президента України від 24 липня 1995 р. № 640/95 // Голос України. – 1995. – 1 серпня. – С. 6.

Про підпорядкування місцевих державних адміністрацій: Указ Президента України від 24 жовтня 2002 р. // Голос України. – 1992. – 30 жовтня. – С.6

Про Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України: Указ Президента України від 14 вересня 2000 р. № 1071/2000 // www.rada.gov.ua/

Про Положення про Державний комітет ядерного регулювання України: Указ Президента України від 6 березня 2001 р. № 155/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 10. – С. 3.

Про Положення про дипломатичного радника центрального органу виконавчої влади: Указ Президента України вiд 31 грудня 2005  № 1901/2005 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 1. – С. 92.

Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 17 жовтня 2000 р. № 1138/2000 // Офіційний вісник України вiд 03.11.2000 – 2000 р., № 42, С. 22

Про порядок розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади голів, заступників голів обласних, Київської і Севастопольської міських та голів районних державних адміністрацій: Указ Президента України від 27 липня 1996 р. № 607/96 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 30 липня. – С. 2

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 березня 2005 р. "Про засади реформування системи центральних органів виконавчої влади": Указ Президента України від 10 березня 2005 р. № 455/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 16. – С. 13.

Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1573/99 // www.rada.gov.ua/

Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50. – С. 24.

Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні: Указ Президента України від 14 квітня 2000 р. №599 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 16. –  С. 63.

Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 29 травня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – №22. – С. 30.

Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій: Розпорядження Президента України від 18 травня 2000 р. № 821 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 20.

Про внесення зміни до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 24 вересня 2005 № 981 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – С. 86.

Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1992 р. // www.rada.gov.ua/

Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 88 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – С. 16.

Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1992 р. № 182 // Офіційний вісник України. – 1992. – № 14. – С. 16.

Про затвердження Тимчасового положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України та Тимчасового положення про Службу Прем’єр–міністра України: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. №761 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 19. – С. 52.

Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 915 // Офіційний вісник України. –2000. – № 24. – С. 51.

Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 50 .– С. 77.

Про звіти керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій про підсумки роботи народного господарства у січні 1997 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 247 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 12. – С. 157.

Про примірні переліки управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у місті Києві державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2000 р. № 733 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 18. – С. 43.

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 11. – С. 17.

Про функціональні повноваження Прем’єр–міністра України, Першого віце–прем’єр–міністра, віце–прем’єр–міністрів України та Міністра Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2006 р. № 74 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 5. – С. 53.

У справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 85, 118, 119, 133, 140, 141, 142, 143 Конституції України): Висновок Конституційного Суду України № 1–16/2005 від 7 вересня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 178.

У справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень ст. 3 та 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" (справа щодо статусу депутатів рад): Рішення Конституційного Суду України від 13 травня 1998 р. № 1–15/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 23. – С. 105.

У справі за конституційним поданням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 120 Конституції України (справа про суміщення службової діяльності керівників органів виконавчої влади): Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 р. № 1–4/2002 // Вісник Конституційного суду України. – 2002. – № 5. – С. 8.

У справі за конституційним поданням Президента України та конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 118, ч. 3 ст. 133, ч. ч. 1, 2, 3 ст.140, ч.2 ст.141 Конституції України, ст.23, п.3 ч.1 ст.30 Закону України "Про державну службу", ст. 12, 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 10, 13, 16, п. 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України – місто–герой Київ", ст. 8, 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст. 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві): Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 р. № 1–45/2003 // Голос України. – 2004. – № 5.

О внесении изменений в Конституцию Украины: Проект закона Украины № 4105 // Голос Украины. – 2003. – № 216. – С. 10–11.

Про внесення змін до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації": проект Закону України № 3319 http://www.rada.gov.ua/proza.htm

Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”: проект Закону України № 3142 // www.rada.gov.ua/proza.htm

Про внесення змін до Конституції України: Проект закону України № 3207–1 // Голос Украины. – 2003. – 7 ноября. – № 211. – С.12–13.

Про внесення змін до Конституції України: Проект закону України № 4180 // www.rada.gov.ua/proza.htm

Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР: Закон УРСР від 19 червня 1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 35, Ст. 467.

Про Кабінет Міністрів України: проект Закону України № 0905 // www.rada.gov.ua/proza.htm

Про центральні органи виконавчої влади: проект Закону України № 2281 // www.rada.gov.ua/proza.htm

Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України”: На всенародне обговорення. – К.: Преса України, 2003. – 80 с.

О местном самоуправлении и местной государственной администрации в Республике Кыргызстан: Закон Республики Кыргызстан от 19 апреля 1991 года № 437–XII // Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан. – 1991. – № 8. – Ст. 263.

О службе в органах внутренних дел Российской Федерации: Положение утвержденное постановлением Верховного Совета Российской Федерации 23 декабря 1992 г. № 4202–I // www.vcom.ru/cgi–bi№/db/zakdoc?_reg_№umber=%D09205037

Устав (Основной закон) Томской области Принят решением Томской областной Думы от 26 июля 1995 г. № 136 // www.rada.gov.ua/

Административное право зарубежных стран / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: СПАРК, 1996. – 229 с.

Административное право из курса правоведения по Народной энциклопедии изд.1911 г. Полутом 2. Общественно–юридические науки // www.allpravo.ru/library/doc76p/i№strum2295/item2299.html

Авер?янов В.Б. Адміністративна реформа в Україні: напрями перетворень на рівні центральних органів виконавчої влади. // Вісник державної служби України. – 1998. – № 4. – С. 61–66.

Авер?янов В.Б. Андрійко О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. – К.: Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1999. – 48 с.

Авер?янов В.Б. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 2. – С. 59–71.

Авер?янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін–Юре, 1997. – 48 с.

Авер?янов В.Б. Реорганізація центральних органів виконавчої влади – важлива складова адміністративної реформи // Український правовий часопис. – 1999. – Вип. № 5. – С. 3–6.

Авер?янов В.Б. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. – 2000. – № 7. – С. 6–8.

Авер?янов В.Б. Центральні органи виконавчої влади України: концептуальний підхід до класифікації в контексті адміністративної реформи. // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С. 42–50.

Авер?янов В.Б., Андрійко О.Ф., Нагребельний В.П., Коваленко В.Л. Проблеми реформування державного управління та адміністративного права // Правова держава. – 1999. – Вип. 10. – С. 32–54.

Авер?янов В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. – Харків, 1998. – 52 с.

Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления. – К.: Наукова думка, 1979. – 150 с.

Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції. Зб. наук. пр. – К.: ООО “АДЕФ–Україна”, 2003. – 322 с.

Адміністративне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.: У 2 т. / Ін–т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Під ред.. В.Б. Авер’янова. – К.: Юридична думка, 2004. – Т. 1: Загальна частина. – 583 с.

Адміністративне право України: Підруч. / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.

Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учеб. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1997. – 405 с.

Андрійко О.Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции. – К.: Наукова думка, 1994. – 114 с.

Андрійко О.Ф. Організаційно–правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади України: Автореф. дис… докт. юрид. наук: 12.00.07 / Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., – 1999. – 39 с.

Аппарат государственного управления: интересы и деятельность / Под ред. В.Ф. Сиренко, В.В. Цвєткова, Е.Б. Кубко. – К.: Наукова думка, 1993. – 166 с.

Атаманчук Г.В. Государственное управление: проблемы методологии правового исследования. – М.: Юридическая литература, 1975. – 239 с.

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.: Юридическая литература, 1997. – 400 с.

Бахрах Д.Н. Власть и подчинение в аппарате государcтвенного управления / Конституционные основы государственного строительства: Межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск: УрГУ, 1981. – С. 15–29.

Бачило И.Л. Функции органов управления. – М.: Юридическая литература, 1986. – 198 с.

Бейкун А. Позитивна тенденція розвитку категорії „система” як елемента структурно–функціональної побудови органів державного управління // Право України. – 2001. – № 12. – С.51–54.

Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и право. – 1997. – № 3. – С. 14–21.

Битяк Ю. Державна служба в Україні, її види // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №3. – С. 58–65.

Битяк Ю. Конституційно–правові засади становлення та розвитку державної служби в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 6. – С.75–82.

Битяк Ю.П. Государственная служба в СССР и развитие ее демократических основ. – К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1990. – 68 с.

Біла Л.Р. Право на державну службу та механізм його реалізації / Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 19. – С. 52–58.

Білоус А.О. Політико–правові системи: світ і Україна: Навч. посіб. – К.: Асоціація молодих українських політологів і політиків, 2000. – 200 с.

Боброва Н.А. Зражевская Т.Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм (государственно–правовые аспекты). – Воронеж: Изд–во Воронежского ун–та, 1985. – 49 с.

Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М.: НОРМА–ИНФРА • М, 1998. – 790 с.

Будаєва К.П., Вечір Ю.Є., Гапон І.І. Управлінські аспекти державної служби. – Луганськ: Вид–во СНУ, 2000. – 156 с.

Величко В.О. Організаційно–правові питання діяльності місцевої державної адміністрації: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2001. – 210 с.

Веніславський Ф.В. Конституційні основи взаємовідносин законодавчої та виконавчої влади в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2000. – 32 с.

Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер?янова. – К.: Ін–Юре, 2002. – 668 с.

Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и правовое регулирование. – М., 2000. – 288 с.

Власов В.А. Советский государственный аппарат. – М.: Юридическая литература, 1959. – 167 с.

Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців // Право України. – 1997. – № 1. – С. 63–71.

Воробьёв В.А. Советская государственная служба (административно–правовые аспекты). – Ростов–на–Дону: Изд–во Ростовского ун–та, 1986. – 128 с.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. – М.: Просвещение 2000. – 285 с.

Герберт А. Саймон. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції: Пер. з англ. Р. Ткачук. – К.: АртЕк, 2001. – 392 с.

Гринівецька Н. Державна служба як соціальний інститут: проблеми концептуального аналізу. – К.: ТОВ “Фада ЛТД”, 1999. – 31 с.

Грінівецька Н.М. Проблема формування сучасного типу державного службовця в Україні: Автореф. дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / УАДУ при Президентові України. – К., 1999. – 21 с.

Державне управління: проблеми адміністративно–правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер?янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

Державне управління в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. В.Б. Авер?янова. – К.: ТОВ “СОМИ”, 1999. – 266 с.

Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер?янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

Дмитриев А.В. Правовое положение секретаря исполкома местного Совета // Советское государство и право. – 1976. – № 11. – С.71–75.

Дмитриев Ю.А., Измайлова Ф.Ш. Проблема контроля и ответственности в деятельности органов государственной власти // Государство и право. – 1996. – № 4. – С. 88–96.

Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навч.–метод. посіб. – К.: Ін–Юре, 1999. – 242 с.

Дуда А.В. Удосконалення структури і функцій Кабінету Міністрів України в період адміністративної реформи: Автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / УАДУ при Президентові України. – К., 2001. – 19 с.

Дыдынский Ф.М. Латинско–русский словарь к источникам римского права: По изданию 1896 г. – М.: Спартак, 1998. – 560 с.

Дьомін О. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі / Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції. Зб. наук. пр. – К.: ООО “АДЕФ–Україна”. – 2003. – С. 8–13.

Жадько В.А. Філософсько–правові аспекти Конституції України. – Запоріжжя: Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 2001. – 116 с.

Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юринком Інтер, 2000. – 320 с.

Залюбовська І.К. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська нац. юрид. акад. – Одеса. – 2002. – 19 с.

Звіт підготовчої місії Світового Банку “Позика на реформу державного сектору” / Верховенство права в адміністративному управлінні: Зб. матер. для читання / Уклад. Д. Білак. – К.: УЦПС Української Правничої Фундації, 1999. – 348 с.

Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання // Право України. – 2003. – № 4. – С. 21–26.

Кампо В. Адміністративна реформа в Україні: проблеми формування документально–інформаційної бази // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2. –С. 45–53.

Кикоть П. Міністерство – центральний орган виконавчої влади України // Право України. – 2000. – № 1. – С. 35–43.

Кикоть П.В. Деякі організаційно–правові аспекти участі міністерств і відомств у процесі гармонізації законодавства України з нормами міжнародного права / Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матер. міжнар. наук.–практ. конференції. – К.: Ін–т законодавства Верховної Ради України. – 1998. – С. 386–389.

Кисіль Л.Є. Керівник підприємства: компетенція та адміністративна відповідальність. – К.: Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 1998. – 82 с.

Кисіль С.П. Центральні органи виконавчої влади України: стан і розвиток. – К.: Ін–т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 1999. – 78 с.

Кінах А. Результат може бути лише тоді, коли зміни в уряді спиратимуться на ефективно діючу більшість // Урядовий кур’єр. – 2002. – 11 жовтня. – С. 2.

Клебан С. Органи виконавчої влади: організаційно–правові проблеми оптимізації // Український правовий часопис. – 1999. – Вип. № 5. – С. 15–20.

Кожевников С.Н. Юридическая ответственность // Общая теория права. – Нижний Новгород: ООО "Интелсервис". – 1993. – 521 с.

Козлов Ю.М. Коллегиальность и единоначалие в советском государственном управлении. – М.: Госюриздат, 1956. – 68 с.

Колиушко И., Тимощук В. Ликвидация должностей государственных секретарей министерств – удовлетворение аппетита или интересы // Зеркало недели. – 2003. – № 21. – C. 3.

Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Моногр. – К.: Факт, 2002. – 260 с.

Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации. Ответственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение конституционного законодательства Российской Федерации. – М.: Городец, 2000. – 190 с.

Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підруч. – К.: Юринком Інтер, 1999. – 736 с

Конституции государств Европейского Союза / Под ред. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА–ИНФРА • М, 1999. – 816 с.

Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Українська Правнича фундація: Право, 1996. – 544 с.

Конституційне право України: Підручник / За заг. ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Ін–Юре, 2002. – 544 с.

Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи, 1998. – 62 с.

Концепція нової Конституції України. Схвалена Верховною Радою УРСР 19 червня 1991 р.. // Історія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К.: Право, 1997. – С. 290–304.

Копєйчиков В., Павленко П., Деякі загальні питання правового статусу посадової особи // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2. – С. 53–61.

Копиленко О. Готовність чи безпорадність (чи здатне українське законодавство розв?язувати гострі проблеми АР Крим) // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 2. – С. 35–46.

Копиленко О. Конституція АР Крим: проблеми, прийняття, затвердження, реалізації. – К.: Таксон, 2002. – 342 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закладів освіти / За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юринком Інтер; Х.: Право, 2001. – 416 с.

Крупчан О. Компетенція центральних органів виконавчої влади // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 2. – С. 47–59.

Крупчан О.Д. Організація виконавчої влади: Моногр. – К.: Вид–во УАДУ, 2001. – 132 с.

Кунц Г., О?Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1981. – Т. 1. – 493 с.

Кучеренко О.О. Державна політика: теоретико–методологічні засади дослідження процесу формування та здійснення: Автореф. дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / УАДУ при Президентові України, Київ, 2000. – 20 с.

Лазарев Б.М. Государственная служба. – М.: Ин–т гос. и права РАН, 1993. – 16 с.

Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М.: Юридическая литература, 1972. – 280 с.

Леліков Г. Реформування системи державної служби – запорука успіху адміністративної реформи в Україні / Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Зб. наук. пр. – К.: ООО “АДЕФ–Україна”, 2003. – С. 28–32.

Лепешкин А.И., Ким А.И., Митин Н.Г., Романов П.И. Курс советского государственного права. – М.: Госюриздат, 1962. – 198 с.

Макаренко А.В. Державний комітет у системі органів виконавчої влади: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський нац. екон. ун–т. – Київ, 2002. – 16 с.

Малиновський В.Я. Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико–методологічні засади: Автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.02 / Чернівецький нац. ун–т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 24 с.

Мальцев В.А. Государственный служащий современного типа. – Н. Новгород: Изд–во Волго–Вятской академии государственной службы, 1995. – 184 с.

Мамутов В.К. Компетенция государственных органов в решении хозяйственных вопросов. – М., 1964.

Мельник О.В. Конституційно–правова відповідальність вищих органів державної влади: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський нац. ун–т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 199 с.

Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. – 2000. – № 8. – С. 24–28.

Неумивайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. – 2001. – № 4. – С. 62–64.

Нижник Н., Мосов С. Про співвідношення державного управління і виконавчої влади // Вісник Української Академії державного управління. – 2001. – № 1. – С. 23–29.

Озірська С.М., Полянський Ю.Д. Системи державної служби Європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка: науково–аналітичне дослідження. – К.: Вид–во УАДУ при Президентові України, 1999. – 168 с.

Олуйко В.М. Державна кадрова політика в регіоні України: формування і реалізація. ): Автореф. дис… канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / УАДУ при Президентові України. – К., 2001. – 22 с.

Омаров А.М. Размышления о стиле управления. – 2–е изд., доп. – М.: Политиздат, 1987. – 366 с.

Органи державної влади в Україні / За ред. В.Ф. Погорілка: Моногр. – К.: Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 592 с.

Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні / За заг. ред. О.О. Кордуна. – К.: МАУП, 2000. – 248 с.

Ответственность в управлении / И.Л. Бачило, П.Г. Щекочихин, С.В. Катричев и др.; Отв. ред. А.Е. Лунев, Б.М. Лазарев. – М.: Наука, 1985. – 302 с.

Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід: Автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.02 / Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ. – 2001. – 14 с.

Пахомов І.М. Адміністративноправові питання державної служби в СРСР. – К.: Вид–во Київського ун–ту, 1971. – 128 с.

Петришин О. Види державної служби: загальнотеоретичний підхід // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 4. –С. 116–128.

Петришин О. Поняття посадової особи // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – № 2. – С. 37–45.

Петришин О.В. Правовий режим державної служби: питання загальної теорії: Автореф. дис… докт. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999. – 39 с.

Петришин О.В., До питання про класифікацію державної служби та державних службовців // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Зб. наук. пр. – Суми: ВВП “Мрія–1”, 2000. – С. 205–207.

Приходченко Л.Л. Проблеми становлення політичного лідерства на регіональному рівні (на прикладі Південного регіону): Автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / УАДУ при Президентові України. – К., 2002. – 20 с.

Проценко Т.О. Діяльність органів виконавчої влади в регіоні України: організаційно–правові засади: Автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / УАДУ при Президентові України, К., 2002. – 18 с.

Рачинський А.П. Статус державного службовця в Україні: теоретико–правовий аспект: Автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / УАДУ при Президентові України. – К., 2000. – 20 с.

Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – 2–ге вид. – К.: Тандем, 1996. – 240 с.

Самуйлик Н.Н. Політична відповідальність: специфіка, структура, функціонування: Автореф. дис… канд. політ. наук. – Одеса, 1997. – 24 с.

Свирский Б.М. Государственное строительство и местное самоуправление: Учеб. пособ. – Х.: Эспада, 2001. – 488 с.

Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учеб. – Х.: Консум; Ун–т внутр. дел, 2000. – 704 с.

Скрипнюк В. Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління // Право України. – 2003. – № 3. – С. 14–21.

Скрипнюк В. Інститут державних секретарів і перспективи розвитку виконавчої влади в Україні // Право України. – 2001. – № 10. – С. 16–19.

Смирнов В.Н. Дисциплина труда в СССР. – Ленинград, 1972. – С. 34–36.

Советское строительство / Под ред. В.М. Монохина. – Саратов, 1982.

Солових В.П. Влада в системі суб’єктно–об’єктних управлінських відносин в державі: Автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Харківський регіон. ін–т держ. упр. УАДУ при Президентові України. – Х., 2002. – 18 с.

Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. В 3 т. – Т. II: Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная юстиция. – М.: ИНФРА•М – НОРМА, 2002. – 600 с.

Старосьцяк Е. Элементы науки управления. – М.: Прогресс, 1965. – 423 с.

Старцев О. Актуальні проблеми юридичної відповідальності посадових осіб у сфері управлінської діяльності // Право України, 2000. – № 11. – С. 112–114.

Телешун С.О. Державний устрій України: проблеми теорії і практики: Автореф. дис… докт. політ. наук: 23.00.02 / Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2000. – 36 с.

Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Б. Авер?янова. – К.: Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького, 1995. – 24 с.

Теория государства и права: Учеб. для юрид. вузов и ф–тов / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.: ИНФРА•М – НОРМА, 1997. – 570 с.

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под ред. проф. С.С. Алексеева. – М.: ИНФРА•М–НОРМА, 1997. – 570 с.

Тимощук В. Пропозиції щодо розвитку державної служби в Україні // Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Зб. наук. пр. – Суми: ВВП “Мрія–1”, 2000. – 286 с.

Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М.: НОРМА, 1998. – 798 с.

Тихомиров Ю.А. Научная организация управления. – М.: Советская Россия, 1973. – 176 с.

Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учеб. – М.: БЕК, 1995. – 486 с.

Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. – М.: Норма, 2001. – 320 с.

Туранов В.И. Привлечение к ответственности органами народного контроля. – М.: Мысль, 1972. – 225 с.

Управлінські аспекти державної служби / За заг. ред. В.А. Рачинського. – Луганськ: Вид–во СНУ, 2000. – 156 с.

Француз А.Й. Складні адміністративні системи: організаційно–правові засади управліня. – Рівне, 2001. – 173 с.

Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підруч. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.

Фрицький О.Ф., Лобянська Л.Л. Співвідношення конституційно–правової відповідальності з адміністративно–правовою відповідальністю / Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 19. – С. 43–47.

Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико–правовий аспект). – Х.: Право, 1996. – 164 с.

Цвєтков В.В. Мораль і етика державного службовця // Правова держава: Щорічник наук. пр. – К., 1997. – Вип. 8. – С. 28–31.

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права (история государства и права зарубежных стран): Учеб. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1983. – 656 с.

Шаповал В. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. – 2000. – № 8. – С. 24–28.

Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико–правовий і конституційний аспекти // Право України. – 2003.– № 8. – С. 9–14.

Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К.: Програма Л, 1995. – 136 с.

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підруч. – К.: АртЕк, 1998. – 264 с.

Шевчук С.В. Процесуальні основи конституційної демократії: концепція належної правової процедури” // Українське право. – 1999. – № 2. – С. 25–37.

Шестак В.С. Державний контроль в сучасній Україні (загальнотеоретичні питання): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. ун–т внутрішніх справ. – Х., 2002. – 18 с.

Школик А. Конкурс як умова набору на державну службу професіоналів / Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Зб. наук. пр. – К.: ООО “АДЕФ–Україна”, 2003. – С. 187–190.

Шон Т.Д. Конституционная ответственность // Государство и право. – 1995. – № 7. – С. 35–43.

Щербак А.И. Правовая ответственность должностных лиц аппарата государственного управления. – К.: Наукова думка, 1980. – 136 с.

Щербак А.И. Социальный механизм юридической ответственности должностных лиц. – К.: Наукова думка, 1986. – 152 с.

Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: Учеб. пособ. для вузов. – М.: Закон и право, 1996. – 349 с.

Ющик О.І. Правова реформа: Загальне поняття, проблеми здійснення в Україні. – К.: Ін–т законодавства Верховної Ради України. – 1997. – 191 с.

Янюк Н. Принцип політичного нейтралітету в діяльності посадових осіб // Право України. – 2000. – № 12. – С. 62–64.

Янюк Н. Проходження державної служби: деякі питання // Право України. – 2000. – № 1. – С. 108–110.

Ярковой О.М. Педагогічні засади розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядипломної освіти: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.05 / Харківський нац. ун–т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2002. – 21 с.

Яцуба В. Власть не должна быть слабой // Голос Украины. – 2001. – № 207. – С. 4.

Яцуба В.Г. Кадрове забезпечення державного управління (організаційно–правовий аспект): Автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / УАДУ при Президентові України. – К., 1999. – 21 с.

Frank J. Goodnow, Politics and Administration. New York: Macmillan, 1900. – р. 85.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук