Головна

16.11. Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок


 

 

Ю. О. Заіка Українське цивільне право Навчальний посібник, Київ "Істина" 2005

 

 

 

16.11. Захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок посвідчується патентом. Будь-яке вико

ристання захищених патентом винаходу, корисної моделі, промислового зразка (виготовлення, застосування, ввезення, про­позиція до продажу, продаж та інше введення запатентованого продукту в господарський обіг) без згоди патентоволодільця є порушенням патентних прав.

На вимогу власника патенту таке порушення має бути при­пинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику па­тенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.

Спори, пов'язані з порушенням прав та інтересів патенто-власників, розглядаються судом, а саме спори про:

• авторство на промисловий зразок;

• встановлення власника патенту;

• порушення майнових прав власника патенту;

• укладання та виконання ліцензійних договорів;

• право попереднього користування;

• винагороду автора;

• стягнення компенсації.

Способи захисту випливають із загальних положень цивіль­ного законодавства або зазначені безпосередньо в ліцензійному договорі (стягнення збитків, неустойки, дострокове розірвання ліцензійного договору тощо).

Найпоширенішим способом захисту патентних прав є вимога патентоволодільця про припинення порушення. Обов'язок щодо доказування порушення патентних прав покладається на патентовласника. Суд може зобов'язати порушника припинити незаконне виготовлення запатентованого продукту або вироб­ництво продукту запатентованим способом. Такі дії вважаються контрафактними і є найбільш серйозним порушенням прав па­тентовласника.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук