Головна Монографії та посібники Земельне право Право власності на землю. Захист права власності ПОЗОВНА ЗАЯВА про усунення порушень права власності на землю

ПОЗОВНА ЗАЯВА про усунення порушень права власності на землю

Земельне право - Право власності на землю. Захист права власності
57

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про усунення порушень права власності на землю

“___” ________ 200_ р. мені було видано Державний актна право власності на земельну ділянку загальною площею  ______________ га в населеному пункті _____________ ___________ району _____________ області.Власником суміжної земельної ділянки є громадянин ___ _______________________________________________ .(П. І. Б.)Останній допустив наступні дії, які порушують закріплені уЗемельному кодексі України правила добросусідства (ст. ст. 103 та106) та створюють небезпеку порушення мого права власності наземельну ділянку: _______________________________________ .(докладно зазначити про допущені порушення)Земельний спір між мною та громадянином __________ ____ розглядався селищною радою, яка прийняла рішення, що природна межа між нашими земельними ділянками зазнала несуттєвих змін і не порушує мої права власника.З таким рішенням я погодитись не можу, оскільки _____ _______________________________________________ .Слід зазначити, що ст. 106 Земельного кодексу України прямо встановлює, що власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними.На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 103, 106, п. “б” ч. 3 ст. 152, ст. 158 Земельного кодексу України, ст. ст. 15, 16, 391 Цивільного кодексу України та ст. ст. 24 і 137 Цивільного процесуального кодексу України,ПРОШУ:Усунути порушення мого права власності на земельну ділянкуз боку громадянина _____________ , та зобов’язати йоговчинити для цього такі дії: _________________________ _____________________________________________ .Додатки:1) Копія Державного акта на право власності на земельну ділянку з  ___.2) Копія Рішення селищної ради по земельному спору № ___від “___” ______ 200_ р.

3) Докази, що підтверджують позовні вимоги.4) Докази сплати державного мита.5) Копія позовної заяви._____________ Дата_____________________ Підпис До ________________________________________ суду(найменування суду)Скаржник: _____________________________________ (П. І. Б., місце проживання)Суб’єкт оскарження: _____________________________ _______________________________________________ (найменування, місцезнаходження)

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук