17. Що необхідно знати про оплату товару

Цивільне право - Договір купівлі-продажу
103

17. Що необхідно знати про оплату товару

З укладанням договору купівлі-продажу у кожної із сторін ви­никають як права, так і обов’язки.

Якщо Ви покупець

Відповідно до умов договору купівлі-продажу найважливішим Вашим обов’язком є прийняття від продавця придбаного майна (товару) і сплата за нього обумовлену договором ціну. Додаткові обов’язки можуть встановлюватися як для Вас так і для продавця договором купівлі-продажу а також законодавчими актами.

Після того, як Ви прийняли товар (майно) від продавця або прийняли товаророзпорядчі документи на нього, Ви зобов’язані оплатити товар відповідно до умов договору купівлі-продажу. Але якщо інший строк оплати товару встановлений договором купів­лі-продажу або актами цивільного законодавства, то Ви повинні виконати свої обов’язки у відповідний строк.

Ви повинні сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Така оплата може бути проведена як одноразово (виплата всі­єї суми зразу), так і протягом певного часу (оплата в розстрочку). При цьому Ви повинні дійти згоди з продавцем щодо порядку оплати за переданий продавцем товар.

Пам’ятайте! У випадку, коли Ви прострочили з оплатою това­ру, продавець має право вимагати від Вас оплати товару та сплати процентів за користування чужими коштами. Тобто у даному ви­падку, якщо Ви порушили свій обов’язок щодо своєчасної оплати за товар, то Ви крім цієї суми повинні сплатити ще й проценти за користування чужими коштами.

Якщо Ви продавець

У договорі купівлі-продажу одним із найвагоміших Ваших прав є право вимагати від покупця оплати товару.

У випадку, коли покупець прострочив з оплатою товар

у, Ви маєте право вимагати від нього оплати товару та сплати процентів за користування чужими коштами.

Законодавством передбачається випадок, коли покупець відмовився прийняти та оплатити товар. Така відмова може бути обумовлена як поважними причинами, так і без їх наявності. Як правило, передача товару покупцю ще не відбулась, а тільки пла­нується у майбутньому. Але існують випадки, коли така передача вже відбулась, але покупець не приймає товар в силу певних об­ставин.

Зверніть увагу, що у такому разі Ви маєте право за своїм ви­бором вимагати від покупця оплати товару або відмовитись від договору.

Тобто саме Ви вирішуєте, як діяти у такій ситуації - вимагати оплати за товар, що є предметом договору купівлі-продажу або відмо­витись від договору.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук