Головна Монографії та посібники Цивільне право Договір купівлі-продажу Є. О. Харитонов, О. В. Старцев Цивільне право України § 2. Критерії класифікації

Є. О. Харитонов, О. В. Старцев Цивільне право України § 2. Критерії класифікації

Цивільне право - Договір купівлі-продажу

§ 2. Критерії класифікації

В процесі формування і розвитку права склалися певні правові системи, які відрізняються підходом до розв'язання принципових питань правового становища особистості, відносин її з державою, методами правового регулювання тощо.

Враховуючи різні точки зору, висловлені фахівцями у галузі порів­няльного правознавства, можна виділити наступні правові системи:

— романо-германська;

— англо-американська;

— східноєвропейська;

— мусульманська;

— далекосхідна.

al initial;">Поділ приватного права на типи близький до класифікації права взагалі, але абсолютної тотожності між ними немає.

Передусім, має бути врахована традиція права, характерна для такої країни або цивілізації. Також в рамках традиції права можуть бути виділені певні системи приватного (цивільного) права.

Чинниками, що впливають на характер приватноправової сис­теми, є:

1) характер джерел права;

2) структура цивільного права, перелік і зміст основних інсти­тутів;

3) концепція регулювання приватноправових відносин, характер відносин держави і особистості;

4) міра впливу римського приватного права (або його відсут­ність).

З урахуванням цих чинників можуть бути виокремлені такі цивільно-правові системи: романська, англосаксонська, центрально­європейська, східноєвропейська, мусульманська, далекосхідна, африканська. Стосовно приватного права Європи являє інтерес виклад характерних рис перших чотирьох із названих систем, які можуть бути названі "родини приватного права".

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук