Головна Монографії та посібники Цивільне право Представництво На який строк може бути дійсна довіреність?

На який строк може бути дійсна довіреність?

Цивільне право - Представництво
111

На який строк може бути дійсна довіреність?

Строк дії довіреності, який встановлюється у ній, за загальним правилом, не може перевищувати трьох років. Якщо термін дії у довіреності не вказаний, вона зберігає силу аж до її припинення.

Проте існує спеціальне обмеження строку дії довіреності, ви­даної в порядку передоручення: вона не може діяти довше, ніж основна довіреність, на підставі якої видана довіреність про пере­доручення.

Для того, щоб відлік терміну дії довіреності був можливим, у кожній довіреності обов'язково має бути вказана дата її видачі. Недотримання цієї вимоги закону спричиняє недійсність довіре­ності як документа, що підтверджує повноваження представника. Тобто, вона не має правового значення ні для сторін відносин до­бровільного представництва, ні для третьої особи.

Особа, якій видано довіреність, повина особисто вчиняти ті дії, на які вона уповноважена. Вона може передоручити їх вчинення іншій особі, якщо уповноважена на це довіреністю або примуше­на до цього обставинами для охорони інтересів особи, яка видала довіреність. Передоручення оформляється нотаріально посвідче­ною довіреністю. Строк дії такої довіреності не може перевищува­ти строку дії основної довіреності, на підставі якої її видано. Осо­ба, яка передала повноваження іншій особі, має сповістити про це того, хто видав довіреність, і подати йому неохідні відомості про особу, якій передано повноваження. Невиконання цього обов’язку покладає на особу, що передала повноваження, відповідальність за дії особи, якій вона передала повноваження, як за свої власні.

 

< Попередня   Наступна >

;
 
Авторизація
Пошук