Головна Монографії та посібники Трудове право Прийняття та звільнення з роботи ГЛАВА 2. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ЗВ’ЯЗКУ З ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

ГЛАВА 2. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ЗВ’ЯЗКУ З ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

Трудове право - Прийняття та звільнення з роботи
197

ГЛАВА 2. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ЗВ’ЯЗКУ З ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

Згідно з п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практи­ку розгляду судами трудових спорів» від 6.11.92 - про звільнення за п.2 ст.36 КЗпП судам слід враховувати, що звільнення з цих підстав вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (або понад три роки, але не біль­ше, ніж до 6 років, якщо дитина за медичним висновком в цей період потре­бує домашнього догляду), одиноких матерів (жінка, яка не перебуває у шлю­бі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері, вдова, інша жінка, яка виховує й утримує дитину сама) при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда провадиться з обов’язковим працевлаштуванням (ч.3 ст.184 КЗпП). Не може бути визнано, що власник або уповноважений ним орган виконав цей обов’язок по працев­лаштуванню, якщо працівниці не була надана на тому ж або на іншому під­приємстві (в установі, організації) інша робота або запропонована робота, від якої вона відмовилася з поважних причин (наприклад, за станом здоров’я).

Передбачені ч.3 ст.184 КЗпП гарантії поширюються і на випадки звіль­нення у зв’язку з закінченням строку договору зазначених працівників, ко­ли вони були прийняті на сезонні роботи. Оскільки згідно з ч.2 ст.23 КЗпП (в редакції від 19.01.95) трудовий договір на визначений строк укладається лише у разі, коли трудові відносини на невизначений строк не може бути встановлено з урахуванням характеру роботи або умов її виконання, або ін­тересів працівника (наприклад, його бажання), або в інших випадках, пе­редбачених законодавчими актами, укладення трудового договору на визна­чений строк при відсутності зазначених умов є підставою для визнання його недійсним у частині визначення строку.

text-align: justify;">Ст. 184 КЗпП передбачене обов’язкове працевлаштування при звільнен­ні вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести ро­ків – частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності ди­тини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук