Головна Монографії та посібники Право соціального забезпечення Як оформити пенсію? Що ще може зараховуватись до загального трудового стажу?

Що ще може зараховуватись до загального трудового стажу?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
136

Що ще може зараховуватись до загального трудового стажу?

До загального трудового стажу зараховуються також:

– служба у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних вій­ськах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів Ук­раїни, а також в органах внутрішніх справ;

– час перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі;

– період перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачува­них громадських роботах та період одержання допомоги (в тому числі матеріальної) по безробіттю відповідно до Закону України «Про зайня­тість населення»;

– час догляду одного з батьків за потерпілою дитиною внаслідок Чорно­бильської катастрофи до досягнення нею віку 12 років;

– час відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами, частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустки без збереження заробітної плати по догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

– час навчання на курсах і у школах з підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації і перекваліфікації;

– час роботи або виробничої практики на робочих місцях і посадах, що оплачуються, у період навчання у вищому закладі освіти;

– час навчання у професійно-технічному закладі освіти;

– час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звіль­ненням або переведенням на іншу роботу;

– термін перебування під вартою, термін відбування покарання, а також час, протягом якого громадя

нин не працював у зв’язку з незаконним відстороненням від роботи (посади).

А також інше, згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 12 серпня 1993 р. ? 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповід­них записів у ній».

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук