Хто має право на соціальну пенсію?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
94

Хто має право на соціальну пенсію?

Соціальні пенсії призначаються і виплачуються непрацюючим громадя­нам, крім інвалідів з дитинства, при відсутності права на трудову пенсію: ін­валідам I і II груп, у тому числі інвалідам з дитинства, а також інвалідам III групи; особам, які досягли віку: чоловіки-60 років, жінки-55 років; дітям-у разі втрати годувальника; дітям-інвалідам віком до 16 років. Перелік медич­них показань, що дають право на одержання соціальної пенсії на дітей-інвалідів віком до 16 років, визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, (Закон «Про пенсійне забезпечення» ст.ст. 5; 93).

Розміри соціальних пенсій

Соціальні пенсії призначаються в таких розмірах:

а) 30 процентів мінімального розміру пенсії за віком:

– особам, які досягли віку: чоловіки – 60 років, жінки – 55 років і не на­були права на трудову пенсію без поважних причин;

б) 50 процентів мінімального розміру пенсії за віком:

– особам, які досягли віку: чоловіки – 60 років, жінки – 55 років і не на­були права на трудову пенсію з поважних причин; інвалідам III групи;

в) 100 процентів мінімального розміру пенсії за віком:

– інвалідам II групи;

– дітям-інвалідам віком до 16 років;

– дітям (які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, – за умови, якщо вони не мають працездатних батьків), а також одному з батьків, або чоловіку (дружи­ні), або діду, бабусі, брату чи сестрі, незалежно від віку і працездатнос­ті, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого году

вальника, які не досягли 8 років, і не працює;)

г) 200 процентів мінімального розміру пенсії за віком:

– інвалідам I групи;

– матерям, яким присвоєно звання «Мати-героїня» (стаття 94).

При наявності одночасного права на соціальну пенсію і надбавку на непрацездатних членів сім’ї до пенсії за віком або по інвалідності признача­ється за вибором того, хто звернувся, або пенсія, або надбавка.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук