II. Як укладається договір найму житла ?

Житлове право - Найм (оренда) житла
102

II. Як укладається договір найму житла ?

Увага! Договір найму житла укладається у письмовій формі. Договір вважається укладеним у письмовій формі, якщо:

зміст зафіксований в одному або кількох документах, у лис­тах, телеграмах, якими обмінялися сторони;

воля сторін виражена з допомогою телетайпного, електро­нного або іншого технічного засобу зв’язку;

якщо договір підписаний наймодавцем та наймачем.

Якщо сторони недодержали письмової форми договору це не буде означати недійсність договору, але факт укладання чи оспорювання окремих частин договору необхідно буде доводити письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та ін.

Рішення суду в таких випадках не може ґрунтуватися на показаннях свідків.

За бажанням сторін договір може бути посвідчений нотаріально.

Якщо у зв’язку з хворобою або фізичною вадою Ви не можете підписати договір власноручно, за Вашим дорученням текст договору у Вашій присутності підписує інша особа. Підпис іншої особи на тексті договору може засвідчуватись нотаріусом або посадовою особою, яка має право на вчинення такої нотаріальної дії (наприклад, посадовою особою будь-якого органу місцевого самоврядування) або відповідною посадовою особою за місцем роботи, навчання, проживання чи лікування із зазначенням причин, з яких текст договору не може бути підписаний особою, яка його вчиняє.

В оренду можуть надаватись помешкання, зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його частина, дачний або садовий будинок тощо. При цьому помешкання має бути придатним для постійного проживання у ньому.

Якщо після укладання договору найму житла буде встановлена непридатність помешкання до постійного проживання у ньому, за позово

м наймача такий договір може бути визнаний судом недійсним.

Наймач житла у багатоквартирному житловому будинку має право користування майном, що обслуговує будинок. До майна, що обслуговує будинок, відносяться приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку: під’їзд, сходові клітки, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, а також механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, будинку, тощо.

Строк дії договору.

Договір найму житла укладається на строк, встановлений договором. Якщо у договорі строк не встановлений, договір вважається укладеним на п’ять років. Після завершення цього терміну сторони можуть подовжити строк договору житлового найму.

Договір найму житла за строком може бути:

короткостроковим – до 1 року;

середньостроковим – від 1 до 5 років;

довгостроковим – більше 5 років.

Якщо договір найму житла укладено на строк до одного року (короткостроковий найм), до нього не застосовуються положення про:

право на житло інших осіб, що проживають разом з найма­чем;

право вселення тимчасових мешканців;

переважне право на переукладання договору житлового

найму після закінчення його строку;

правила піднайму;

заміну наймача у договорі найму житла.

У разі закінчення строку дії договору найму житла наймач має переважне право на укладення договору на новий строк. Тобто наймодавець, який має намір укласти договір найму житла на новий строк, повинен пам’ятати, що переважне право перед іншими особами на укладання договору має наймач.

Наймодавець може запропонувати наймачеві укласти договір не пізніше ніж за три місяці до спливу строку договору найму житла на таких самих або інших умовах чи попередити наймача про відмову від укладення договору на новий строк

Увага! Форма такого попередження законом не встановлена, тому факт самого попередження повинен доводитись наймодавцем.

Якщо наймодавець не попередив наймача, а наймач не звільнив помешкання, договір вважається укладеним на таких самих умовах і на такий самий строк. Але це правило не поширюється на короткостроковий договір найму житла.

Якщо наймодавець відмовився від укладення договору на новий строк, але протягом одного року уклав договір найму житла з іншою особою, наймач має право вимагати переведення на нього прав іншого наймача та (або) відшкодування збитків, завданих відмовою укласти з ним договір на новий строк. Тут необхідно зазначити, що таке збитки. Отже, збитками є:

втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або по­шкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збит­ки);

доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних об­ставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

У разі, якщо права наймача було порушено, він може подати позов до суду.

У разі продажу житла, яке здавалось в найм, наймодавець повинен до продажу житла запропонувати наймачеві придбати житло, вказавши ціну та інші умови, на яких він його продає. Наймач має переважне право перед іншими особами на придбання житла.

Якщо наймач відмовився від купівлі житла чи не скористався своїм правом протягом строку, встановленого від дня отримання повідомлення про продаж житла, наймодавець має право продати житло іншій особі.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук