Підозрюваний чи обвинувачений?

Кримінально процесуальне право - Права особи при затриманні, арешті, обшуку
89

Підозрюваний чи обвинувачений?

Якщо вас затримали, варто спробувати зрозуміти ваш статус. Для цього варто знати: Підозрюваний Підозрюваним визнається:

особа, затримана по підозрінню у вчиненні злочину;

особа, до якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого.

Підозрюваний має право:

. знати, в чому він підозрюється;

. давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на запитання;

. мати захисника і побачення з ним до першого допиту;

. подавати докази; заявляти клопотання і відводи;

. вимагати перевірки прокурором правомірності затримання;

. подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-роз-шукові дії та дізнання, слідчого і прокурора.

Про роз’яснення прав підозрюваному зазначається в протоколі затри­мання або постанові про застосування запобіжного заходу.

Обвинуваченим є особа, щодо якої в установленому КПКУ порядку вине­сена постанова про притягнення як обвинуваченого.

Обвинувачений має право:

. знати, в чому його обвинувачують;

. давати показання з пред’явленого йому обвинувачення або відмовити­ся давати показання і відповідати на запитання;

. мати захисника і побачення з ним до першого допиту;

.подавати докази;

.заявляти клопотання;

. ознайомлюватися після закін

чення попереднього слідства або дізнан­ня з усіма матеріалами справи;

. брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції; заявляти відводи;

. подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слідчо­го, прокурора, судді та суду, а за наявності відповідних підстав - на за­безпечення безпеки.

Після віддання до суду обвинувачений називається підсудним.

Підсудний має право на останнє слово (ст. 43 КПКУ).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук