Обшук

Кримінально процесуальне право - Права особи при затриманні, арешті, обшуку
42

Обшук

Які підстави можуть бути для проведення обшуку?

Чинне законодавство передбачає виключний перелік підстав для прове­дення обшуку, а саме:

. обшук проводиться в тих випадках, коли слідчий має достатні дані вва­жати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шля­хом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, заховані в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

. коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці перехо­вується злочинець.

Увага! Обшук проводиться за постановою слідчого і тільки з санкції про­курора або його заступника, за винятком житла чи іншого володіння особи.

Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних ви­падків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді. При необхід­ності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства. Суддя негайно розгля­дає подання і матеріали справи, а у разі необхідності вислуховує слідчого, прокурора і за наявності підстав виносить постанову про проведення обшу­ку чи постанову про відмову в проведенні обшуку. Постанова судді про про­ведення обшуку оскарженню не підлягає. На постанову судді про відмову в проведенні обшуку протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду.

У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, обшук житла чи іншого володіння особи може бути проведено без постанови судді. При цьому в протоколі зазначаються причини, що обумовили прове­дення обшуку без постанови судді. Протягом доби з моменту прове

дення цієї дії слідчий направляє копію протоколу обшуку прокуророві (ст.177 КПКУ).

Тут варто розуміти, що крім обшуку може бути особистий огляд та огляд ре-чей. Такий огляд проводиться уповноваженою на те особою у чітко визначених законодавством випадках, наприклад: при посадці у літак, при проходженні митних формальностей тощо. Особистому огляду може бути піддано особу при адміністративному арешті. У разі проведення адміністративного огляду у зв’яз­ку із скоєнням адміністративного правопорушення про це складається прото­кол, або вноситься відповідний запис до протоколу про адмінпорушення.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук