Що варто знати про Протокол обшуку і виїмки?

Кримінально процесуальне право - Права особи при затриманні, арешті, обшуку
112

Що варто знати про Протокол обшуку і виїмки?

Про проведення обшуку або виїмки слідчий складає протокол у двох примірниках. В протоколі зазначаються: підстави для обшуку або виїмки; приміщення чи інше місце, в якому було проведено обшук або виїмку; осо­ба, у якої проведено обшук або виїмку; дії слідчого і результати обшуку або виїмки. Щодо кожного предмета, який підлягає вилученню, повинно бути зазначено, в якому саме місці і при яких обставинах він був виявлений.

В протокол обшуку або виїмки заносяться всі заяви і зауваження присут­ніх під час обшуку або виїмки осіб, зроблені з приводу тих чи інших дій слід­чого. Обидва примірники протоколу, а також опис вилучених предметів під­писують слідчий, особа, у якої проводився обшук або виїмка, та запрошені особи, що були присутні.

Другий примірник протоколу обшуку або виїмки, а також другий при­мірник опису вручається особі, у якої проведено обшук або виїмку, а в разі її відсутності – повнолітньому членові її сім’ї або представникові житлово-ек­сплуатаційної організації чи місцевої Ради народних депутатів.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук