Як розподіляється підслідність справ між правоохоронними органами?

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
157

Як розподіляється підслідність справ між правоохоронними органами?

Серед органів дізнання найбільший обсяг роботи з розслідування зло­чинів виконує міліція, яка складається з ряду підрозділів: кримінальної мі­ліції, міліції громадської безпеки, транспортної міліції, Державної автомо­більної інспекції, міліції охорони, спеціальної міліції. Міліція наділена правом порушувати кримінальні справи і проводити необхідні слідчі дії щодо більшості злочинів.

До відання органів безпеки віднесені справи про особливо небезпечні злочини, а також про розголошення військової таємниці або втрату доку­ментів, які її містять.

Капітани морських суден, що перебувають у далекому плаванні, є орга­нами дізнання в справах про всі злочини, вчиненні на борту судна членами екіпажу, пасажирами і всіма іншими особами, які там перебувають за ви­нятком осіб, які користуються правом дипломатичного імунітету. Капітан протягом доби повідомляє про подію прокурору за місцем прописки суд­на. Матеріали дізнання передаються капітаном судна прокурору в першо­му порту України на шляху слідування судна або пересилаються з капіта­ном попутного судна, який прямує під прапором України в найближчий український порт.

Органами попереднього слідства є слідчі:

. прокуратури,

.органів внутрішніх справ,

.органів безпеки,

. податкової міліції.

Основною функцією органів дізнання є вжиття оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили (одержан­ня предметів, документів, інших відомостей, які мають важливе інформа­ційне значення; виявлення свідків і потерпілих).

Про розпочате дізнання прок

урору повідомляється протягом доби.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук