Що таке попереднє ув’язнення?

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
87

Що таке попереднє ув’язнення?

Попереднє ув’язнення відповідно до кримінально-процесуального зако­нодавства України є запобіжним заходом щодо обвинуваченого, підсудного, підозрюваного у вчиненні злочину, за який може бути призначено покаран­ня у вигляді позбавлення волі, та засудженого, вирок щодо якого не набрав законної сили.

Тримання осіб, взятих під варту, здійснюється на принципах неухильно­го додержання Конституції України, вимог Загальної декларації прав люди­ни, інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язне­ними і не може поєднуватися з навмисними діями, що завдають фізичних чи моральних страждань або принижують людську гідність.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук