Як пред’являється обвинувачення?

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
94

Як пред’являється обвинувачення?

Важливим етапом слідства є пред’явлення обвинувачення, причому присутність захисника є обов’язковою, крім випадків передбачених части­ною 1 статті 46 КПК України, а саме коли підсудний або обвинувачений відмовляється від захисника. Така відмова допускається лише з ініціативи обвинуваченого чи підсудного і не може бути перешкодою для продовжен­ня участі в справі прокурора або громадського обвинувача, а також захис­ників інших підсудних. При відмові від захисника слідчий складає прото­кол, а суд виносить ухвалу.

Слідчий має право винести відповідну постанову тоді, коли, на його думку, є достатньо доказів, які свідчать про скоєння злочину певною особою. Така постанова повинна бути абсолютно зрозумілою. Слід знати, що сам факт під-писання згаданої постанови не означає визнання своєї вини, це є лише констатаці-єю того, що ви її прочитали і її зміст вам зрозумілий. Навіть якщо ви відмови­тесь від підписування, це нічого не означає; ваш правовий статус вже змінився, а слідчий лише зробить запис про вашу відмову підписати документ.

Закон не забороняє слідчому пред’являти обвинувачення кілька разів, доповнюючи його та змінюючи.

Особливість в тому, що не пізніше ніж через 10 днів, після арешту підоз­рюваному повинно бути пред’явлено обвинувачення. А слідство інколи не встигає все перевірити. Тому обвинувачення пред’являється не в повному обсязі. Само по собі це не страшно, аби лишень воно було конкретним.

У постанові відзначається про роз’яснення обвинуваченому його прав (ст.142 Кримінально-процесуального кодексу (КПК)).

 

< Попередня  

echuporenko/15546-2011-01-23-08-41-59.html">Наступна >
 
Авторизація
Пошук