Як Виглядає процедура порушення кримінальної справи?

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
130

Як Виглядає процедура порушення кримінальної справи?

У ст.94 КПК України перераховані 5 приводів для порушення кримі­нальної справи:

Заяви або повідомлення про вчинення злочину від підприємств, уста­нов, організацій, службових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян.

Повідомлення представників влади, громадськості або окремих грома­дян, які затримали підозрювану особу на місці злочину або з речовим доказом.

Явка з повинною.

Повідомлення опубліковані в пресі.

Безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину. Всі заяви або повідомлення обов’язково оформля­ються письмово. Усні заяви заносяться в протокол спеціальної форми. В підрозділах міліції ведеться облік усіх подій і порушених справ, вони зано­сяться в комп’ютер.

Завданням слідства є відповісти на чотири питання:

Чи була подія злочину і які обставини його скоєння?

Чи винен обвинувачений у скоєні злочину і якими мотивами він керу­вався?

Які обставини впливають на ступінь і характер відповідальності обви­нуваченого, а також характеристика його особистості?

Чи була матеріальна шкода, спричинена злочином, або інші збитки?

Процедура слідства - це процедура збирання доказів. І в наш час, на жаль, визнання своєї вини має величезне значення в слідчій практиці, та й в суді також.

 

< Попередня  

ruminal-prots/588-nechuporenko/15541-2011-01-23-08-38-52.html">Наступна >
 
Авторизація
Пошук