Порядок проведення обшуку і виїмки

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
96

Порядок проведення обшуку і виїмки

Перед обшуком або виїмкою слідчий пред’являє постанову особам, що займають приміщення, або представникові підприємства, установи чи орга­нізації, де проводиться обшук або виїмка, і пропонує їм видати зазначені в постанові предмети або документи, а також вказати місце, де переховується злочинець. У разі відмови виконати його вимоги слідчий проводить обшук або виїмку в примусовому порядку.

Якщо особи, які займають приміщення, відсутні, постанова про прове­дення обшуку або виїмки пред’являється представникові житлово-експлуатаційної організації або місцевої Ради народних депутатів і обшук або виїмка проводиться в їх присутності.

Проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнені приміщення і сховища, якщо власник відмовляється їх відкрити.

При цьому слідчий повинен уникати не викликаних необхідністю пош­коджень дверей, замків та інших предметів.

Слідчий має право заборонити особам, що перебувають у приміщенні під час обшуку або виїмки, а також особам, які під час обшуку або виїмки увійшли в це приміщення, виходити з приміщення і зноситись один з одним або з іншими особами до закінчення обшуку чи виїмки.

В необхідних випадках слідчий вправі залучати до участі в проведенні обшу­ку працівників органів внутрішніх справ та відповідних фахівців (ст. 183 КПК).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук