Головна Монографії та посібники Кримінально процесуальне право Кримінальне переслідування: досудова стадія Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
170

Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку може бу­ти застосовано лише за наявності достатніх підстав вважати, що у листах, те­леграфній та іншій кореспонденції підозрюваного чи обвинуваченого ін­шим особам або інших осіб підозрюваному чи обвинуваченому, а також у інформації, якою вони обмінюються з допомогою засобів зв’язку, містяться дані про вчинений злочин або документи і предмети, що мають доказове значення, і якщо іншими способами одержати ці дані неможливо.

До кореспонденції, на яку може бути накладено арешт, відносяться лис­ти всіх видів, бандеролі, посилки, поштові контейнери, перекази, телегра­ми, радіограми тощо.

Арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку з ме­тою запобігти злочину може бути застосовано до порушення криміналь­ної справи.

За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до голови апеляцій­ного суду за місцем провадження слідства про накладення арешту на корес­понденцію чи зняття інформації з каналів зв’язку. Голова суду чи його зас­тупник розглядає подання, вивчає матеріали справи, при необхідності вислуховує слідчого, вислуховує думку прокурора, після чого залежно від підстав для прийняття такого рішення виносить постанову про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інформації з каналів зв’язку або про відмову в цьому. Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

У постанові про накладення арешту на кореспонденцію зазначаються кримінальна справа і підстави, з яких буде провадитись ця слідча дія, пріз­вище, ім’я та по батькові особи, кореспонденція якої має затримуватися, точна адреса цієї особи, види

поштово-телеграфних відправлень, на які нак­ладається арешт, термін, протягом якого зберігається арешт, назва установи зв’язку, на яку покладається обов’язок затримувати кореспонденцію і пові­домляти про це слідчого.

У постанові про зняття інформації з каналів зв’язку зазначаються кримі­нальна справа і підстави, з яких буде провадитись ця слідча дія, прізвище, ім’я та по батькові особи, з каналів зв’язку якої має зніматись інформація, точна адреса цієї особи, види цих каналів, термін, протягом якого знімаєть­ся інформація, назва установи, на яку покладається обов’язок знімати ін­формацію і повідомляти про це слідчого.

Постанова про накладення арешту на кореспонденцію чи зняття інфор­мації з каналів зв’язку направляється слідчим начальнику відповідної уста­нови, для якого вона є обов’язковою.

Начальник відповідної установи затримує кореспонденцію або знімає інформацію з каналів зв’язку і протягом доби повідомляє про це слідчому.

Арешт накладений на кореспонденцію скасовується, а зняття інформації з каналів зв’язку припиняється після закінчення терміну, встановленого для виконання цих слідчих дій постановою судді. Слідчий скасовує арешт, нак­ладений на кореспонденцію, або припиняє зняття інформації з каналів зв’язку, коли у здійсненні цих заходів відпадає необхідність, при закритті кримінальної справи або при передачі її прокуророві в порядку, передбаче­ному статтею 255 КПК.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук