1.1 Форми юридичних осіб з іноземними інвестиціями

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
123

1.1 Форми юридичних осіб з іноземними інвестиціями

Перше, що необхідно вирішити, — яку організаційно-правову форму об­рати для нового підприємства.

Більшість потенційних підприємців при постановці такого питання одра­зу дають таку відповідь: треба створювати спільне підприємство.

Проте така відповідь не буде правильною. Дійсно, до недавнього часу такі підприємства були досить поширеними. Однак від моменту набрання чинності новим Цивільним кодексом України спільні підприємства більше не реєструють.

Інші одразу скажуть: ми будемо створювати підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ). І вони будуть мати рацію, але лише частково.

По-перше, не всі підприємства, які створені із залученням майна чи коштів іноземців, де-юре є ПІІ. Такий статус мають тільки ті підприємства, в статутному фонді яких іноземна інвестиція становить не менше 10%. За­пам'ятайте це. Оскільки від цього залежить доцільність чи недоцільність вико­нання деяких процедур, наприклад реєстрації іноземної інвестиції.

По-друге, ПІІ — це взагалі не назва організаційно-правової форми. Це скоріше узагальнююча назва групи підприємств, які створені із залученням іноземних інвестицій. Так само як "малі підприємства" — узагальнююча назва підприємств, які відповідають критеріям, що визначені у відповідному законі.

Що стосується організаційно-правової форми, то, як вказано у Законі Ук­раїни "Про режим іноземного інвестування", ПІІ створюються і діють у фор­мах, які передбачені законодавством України.

А законодавство України пропонує на вибір такі організаційно-правові форми для підприємницьких товариств:

товариство з обмеженою відповідальністю;

повне товариство;

командитне товариство;

товариство з додатковою відповідальністю;

акціонерне товариство.

Існує також можливість використовувати деякі інші організаційно-пра­вові форми (наприклад, виробничий кооператив), проте діяльність таких юри­дичних осіб має певні особливості. Тому ми не радимо вам обирати такий варіант.

Більш детально про ці організаційно-правові форми, їх переваги та не­доліки можна прочитати в книжці "Цивільний кодекс України: нове для підприємців".

Джерела юридичної інформації: статті 16 -17 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 09.03.96 № 93/96-ВР.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук