Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Як вести бізнес з іноземним партнером? 2.5.1 Як при здійсненні спільної діяльності з іноземцем відкрити рахунок у банку

2.5.1 Як при здійсненні спільної діяльності з іноземцем відкрити рахунок у банку

Комерцiйне права - Як вести бізнес з іноземним партнером?
181

2.5.1 Як при здійсненні спільної діяльності з іноземцем відкрити рахунок у банку

Очевидно, що при здійсненні спільної діяльності вам необхідно буде пев­ним чином розраховуватися з контрагентами і партнерами, а також отримува­ти кошти за продукцію чи послуги. Отже, без банківського рахунку скоріше за все не обійтись. У вас може виникнути питання: а чи можна взагалі відкрити такий рахунок, адже спільна діяльність здійснюється без створення юридичної особи. Так, можна. Однак, зрозуміло, що для таких випадків існують певні особливі умови.

Насамперед, знайте, що за кожним договором про спільну діяльність можна відкрити тільки один поточний рахунок (у національній та/або іно­земній валюті). Майте на увазі, пакет документів, який подається для відкрит­тя рахунку за договором про спільну діяльність з іноземцем, має свої особли­вості. Тож не забудьте сказати працівнику банківської установи про те, що од­ним із учасників є нерезидент.

У загальному випадку для відкриття рахунку вам необхідно буде підготу­вати для банку такі документи:

Заяву про відкриття поточного рахунку. Таку заяву вам видадуть у банківській установі. Працівники банку також за потреби нададуть до­помогу в її заповненні. Пам'ятайте, що підписати заяву має право ли­ше та особа, яку уповноважили на це учасники договору про спільну діяльність.

Копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально.

Копію документа про реєстрацію договору про ведення спільної діяль­ності, засвідчену нотаріусом або органом, що видав цей документ.

Засвідчену нотаріально копію легалізованого або засвідченого шляхом поставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судово­го реєстру чи реєстраційного посвідчення мі

сцевого органу влади іно­земної держави про реєстрацію іноземної юридичної особи. Якщо нерезидентом-інвестором є фізична особа, то цей документ не вимагається.

Рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається пра­во розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком. Таке рішення повинно бути оформлено у формі довіреності. Інструкції Національного банку України не вимагають нотаріального засвідчення такої довіреності.

Картку із зразками підписів і відбитка печатки. Таку картку вам також видадуть в банківській установі. Рекомендуємо вам попросити працівника банку допомогти у заповненні цього документа. Адже за наявності незначної помилки банк вимагатиме від вас переробити йо­го. А оскільки картку необхідно засвідчити нотаріально, вам доведеться нести додаткові витрати на оплату послуг нотаріуса. У картці наво­дяться зразки підписів осіб, які матимуть право розпоряджатися рахун­ком, і зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність надано право розпоряд­чого підпису під час проведення грошових операцій за рахунком.

Копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної по­даткової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної осо­би, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом упов­новаженого працівника банку.

Усі ці документи має подати до банку уповноважена учасниками догово­ру особа. Бажано, щоб така особа мала при собі документ, який підтверджує її повноваження (довіреність, копія договору про спільну діяльність тощо).

Після того, як вам відкриють рахунок, на титульній сторінці першого примірника договору про спільну діяльність зроблять відмітку про відкриття рахунку. Зрозумло, це робиться для того, щоб ви не могли відкрити рахунок в іншій банківській установі.

Пам'ятайте, використання рахунків, відкритих за договором про спільну діяльність з іноземцем, має певні особливості. Тому радимо вам одразу прокон­сультуватися з працівником банку, які платежі і в якому порядку ви можете ро­бити чи отримувати.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук