Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 1.8. Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури у 1939—1962 pp. Правове становище колегій адвокатів та організація діяльності юридичних консультацій. Оплата праці адвокатів.

1.8. Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури у 1939—1962 pp. Правове становище колегій адвокатів та організація діяльності юридичних консультацій. Оплата праці адвокатів.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
673

1.8. Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури у 1939—1962 pp. Правове становище колегій адвокатів та організація діяльності юридичних консуль­тацій. Оплата праці адвокатів. Нормативні акти, які передбачали і регулювали питання оплати праці. Дисцип­лінарна відповідальність адвокатів та порядок оскарження дисциплінарних стягнень.

Нове Положення про адвокатуру 1939 р. було моделлю для всіх наступних законів про корпорацію. Адвокатам заборонили поєднувати роботу в державних установах на повну ставку з роботою в адвокатурі, що змусило їх обирати між роботою в державному секторі та адвокатською діяльністю.

Нагляд за діяльністю адвокатури з боку державних органів було передано Народному комісаріату юстиції СРСР, республіканським Наркоматам юстиції й регіональним управлінням Нарком'юсту. Поряд із виконанням наглядових функцій й ролі останньої інстанції під час вирішення питань, пов'язаних з професійною дисципліною, ці органи періодично видавали обов'язкові до вико­нання колегіями адвокатів директиви.

У період війни чисельний склад адвокатури скоротився (за перші два роки війни на 55 %). У цей час перед адвокатурою стояло важливе завдання — надан­ня юридичної допомоги військовослужбовцям, членам їх сімей та інвалідам.

Загалом адвокатура залишалася залежним від держави утворенням.

У 50-х роках XX ст. стала змінюватися позиція законодавця щодо законів, які регламентували права адвокатів. Було прийнято низку заходів, які свідчили про більш ліберальний погляд держави на адвокатуру. Такі зміни пояснювалися загальною зміною політичної ситуації в країні, яка була пов'язана з приходом до влади М. С Хрущова.

У період з 1960 р. по 1962 р. союзні республіки, у тому числі Україна, прийня­ли нові Положення про адвок

атуру, які все ж таки не дозволяли займатися при­ватною адвокатською практикою.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук