Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 3.19. Критерії прийнятності заяви до розгляду Європейським судом з прав людини.

3.19. Критерії прийнятності заяви до розгляду Європейським судом з прав людини.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
176

3.19. Критерії прийнятності заяви до розгляду Європейсь­ким судом з прав людини.

Суд може розглядати лише ті скарги, які стосуються прав, перерахованих у Конвенції та протоколах до неї. Він не є апеляційною інстанцією щодо національних судів і не може скасовувати або змінювати їхні рішення. Суд може приймати скарги лише проти держав, які ратифікували Конвенцію і визнали юрисдикцію Суду, і не може розглядати скарги щодо подій, які відбулися до дати такої ратифікації.

Звернутися до Суду можна з приводу лише тих питань, за які несе відпові­дальність орган влади (законодавчий орган, орган управління, суди тощо) однієї з цих держав. Суд не може розглядати скарги проти приватних осіб чи недержав­них організацій.

Перед зверненням до Суду мають бути вичерпані всі засоби судового захисту відповідної держави, які могли б задовольнити скаргу. Вони включають подання скарги до найвищого суду, який може розглянути її.

Після того як найвищий компетентний національний суд або орган винесе рішення, особа може звернутися до Суду протягом шестимісячного строку. Якщо скарга пов'язана з засудженням або вироком суду, відлік цього строку почи­нається від дати постановлення остаточного судового рішення у звичайному апе­ляційному процесі, а не від дати будь-якої подальшої відмови знову відкрити справу.

Якщо особа вважає, що скарга справді стосується якогось права, що гаранту­ються Конвенцією або протоколами до неї, і що ця скарга відповідає зазначеним вище умовам, їй передовсім слід надіслати листа з наведеною нижче інформацією до секретаря Суду за адресою:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 STRASBOURG CEDEX

У листі потрібно:

дати стислий виклад скарг;

зазначити, які саме із прав за Конвенцією, на Вашу думку, було порушено;

констатувати, які саме засоби судового захисту Ви використали;

навести перелік офіційних рішень, прийнятих у Вашій справі, зазначивши дату кожного рішення, суд чи орган влади, що приймав рішення, а також подати стислий виклад самого рішення.

До листа слід додати копію кожного з цих рішень.

Секретар Суду може запропонувати заявнику надати додаткову інформацію чи до­кументи або додаткові роз'яснення до його скарги. Заявника можуть поінформувати про те, яким чином Конвенція тлумачилася раніше в аналогічних справах, а якщо ви­явиться, що існує явна перешкода щодо прийнятності вашої скарги, вам можуть дати пораду і з цього приводу. Проте секретар Суду не може надавати консультації щодо права держави, проти якої подається скарга.

Якщо з листування із секретарем з'ясується, що скарга може бути зареєстро­вана як заява і заявник бажає, щоб це було зроблено, йому буде надіслано необхідний документ, який він має подати як офіційну заяву. Після цього заяву буде передано до Суду.

Секретар інформуватиме заявника про просування його справи. На почат­ковій стадії провадження у справі здійснюється письмово, тому приїздити до Суду особисто немає потреби.

На наступній стадії провадження, якщо у заявника немає достатніх коштів, щоб оплатити гонорар адвокатові, йому може бути надано право на отримання безоплатної правової допомоги. Але правова допомога не може бути надана в той час, коли особа подає заяву.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук