Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 6.6. Запобіжні заходи. Підстави вжиття запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Форма та зміст заяви про вжиття запобіжних заходів і порядок її розгляду судом.

6.6. Запобіжні заходи. Підстави вжиття запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Форма та зміст заяви про вжиття запобіжних заходів і порядок її розгляду судом.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
328

6.6. Запобіжні заходи. Підстави вжиття запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Форма та зміст заяви про вжиття запобіжних заходів і порядок її розгляду судом.

Новий ЦПК України не містить вказівки на можливість використання за­побіжних заходів, як це робив старий кодекс. У Цивільному процесуальному ко­дексі 1963 р. передбачалося, що особа, яка має підстави вважати, що її права по­рушені або існує реальна загроза їх порушення, має право звернутися до суду з за­явою про вжиття запобіжних заходів до пред'явлення позову. Запобіжні заходи включають:

огляд приміщень, в яких відбуваються дії, пов'язані з порушенням прав;

накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запо­біжні заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб.

Заява про вжиття запобіжних заходів повинна була містити:

назву суду, до якого подається заява;

точну назву заявника і особи, щодо якої просять вжити запобіжних заходів, їх місце проживання або місцезнаходження, а також назву представника заявни­ка, коли заява подається представником;

вид і суть запобіжного заходу;

обставини, якими заявник обґрунтовує необхідність вжиття запобіжних за­ходів;

перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви;

підпис заявника або його представника, якщо заява подається представни­ком.

Заявник повинен був подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про вжиття запобіжних заходів. Після подання заяв­ником позовної заяви запобіжні заходи діяли як способи забезпечення доказів або як способи забезпечення позову.

Новий Цивільний процесуальний кодекс України вирішив шляхом надання можливості подати заяву про забезпечення позову або доказів до подання позову. Так, суд за заявою осіб, які

беруть участь у справі, може вжити заходів забезпечен­ня позову. У заяві про забезпечення позову повинно бути зазначено:

причини, у зв'язку з якими потрібно забезпечити позов;

вид забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням йо­го необхідності;

інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим вико­нання рішення суду.

За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити позов до подання по­зовної заяви з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності. До заяви про забезпечення позову додаються документи та інші докази, які підтверджують, що саме ця особа є суб'єктом відповідного права інтелектуальної власності і що її права можуть бути порушені у разі невжиття заходів забезпечен­ня позову. До заяви додаються також її копії відповідно до кількості осіб, щодо яких просять вжити заходів забезпечення позову.

У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук