Головна

17.3. Сторони в зобов'язанні


 

 

Ю. О. Заіка Українське цивільне право Навчальний посібник, Київ "Істина" 2005

 

 

 

17.3. Сторони в зобов'язанні

Сторонами в зобов'язанні є кредитор і боржник.

Кредитор — це особа, яка має право вимагати або виконання певної дії, або утримання від вчинення певних дій. Ця особа довіряє своєму контрагенту, кредитує його, тому і називається кредитором.

-left: .7pt; text-align: justify; text-indent: 14.4pt; line-height: 11.5pt; mso-line-height-rule: exactly; background: white;">Боржник — протилежна сторона в зобов'язанні. Він повинен вчинити певні дії або утримуватися від них. Ця особа має борг перед кредитором, тому її іменують боржником. Кредитора зазвичай називають активною стороною в зобов'язанні, а боржника — пасивною.

Як правило, кожна із сторін зобов'язальних правовідносин представлена однією особою. Але законодавець допускає участь в зобов'язанні на стороні кредитора чи боржника однієї або одночасно кількох осіб. Такі зобов'язання називаються зо­бов'язаннями із множинністю осіб.

Розрізняють активну, пасивну і змішану множинність осіб. Активною множинністю буде зобов'язання з кількома креди­торами, пасивною — з кількома боржниками, змішана множин­ність означає, що в зобов'язанні беруть участь кілька осіб як на стороні боржника, так і на стороні кредитора.

Законодавець дозволяє заміну осіб в зобов'язанні.

Так, кредитор може бути замінений іншою особою внаслідок:

• передання ним своїх прав іншій особі за правочином (від- ступлення права вимоги або цесія);

• правонаступництва;

• виконання обов'язку боржника поручителем або заставо­ давцем;

• виконання обов'язку боржника третьою особою. Заміна кредитора неможлива, якщо це встановлено законом

чи договором.

Так, наприклад, не може бути замінений кредитор в алі­ментних зобов'язаннях, в зобов'язаннях із відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю особи.

Заміна боржника у зобов'язанні (переведення боргу) допус­кається лише за згодою кредитора. Борг переходить до нового боржника в повному обсязі, але якщо порука чи застава вико­нання зобов'язання забезпечували, то вони при цьому при­пиняються, за винятком випадку, коли поручитель чи заставо-

155

давець дали згоду забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук