Використана література

Земельне право - Право власності на землю. Захист права власності
75

Використана література

1. Конституція України від 28.06.1996 р.2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768.3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435.4. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618.5. Закон України від 07.02.1991 р. № 697 „Про власність”6. Закон України від 03.07. 1992 р. № 2535 „Про плату за змелю”.7. Закон України від 19.06. 2003 р. № 973 „Про фермерське господарство”.8. Закон України від 10.07.1996 р. № 290 „Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”.9. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. № 7-93 „Про державне мито”.10. Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 15 „Про приватизацію земельних ділянок”.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.0993 р. № 284 „Про затвердження порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2002 р. № 449 „Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою”.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 266 „Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки”.14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1088 „Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру”.15. Указ Президента України від 08.08.1995 р. № 720 „Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сіль­ськогосподарським підприємствам і організаціям”.16. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 15.06.2001 р. № 298 „Про затвердження Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг”

.17. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 р. № 43 „Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі”.18. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 21.08.2004 р. № 264 „Про затвердження Граничних розмірів плати з виконання землевпорядних робіт”.19. Лист Державного комітету України по земельних ресурсах від 27.12.2004 р. № 14-17-2- Т2235/11203.

< Попередня