Зразок позовної заяви про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості

Цивільне право - Договір купівлі-продажу
197

Зразок позовної заяви про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної якості

До ______________________________________________ (найменування місцевого суду)Позивач: _________________________________________ ,(П. І. Б.)що проживає за адресою: ___________________________ ________________________________________________ (місце проживання)Відповідач: _______________________________________ (найменування)місцезнаходження: _____________________________________

ПОЗОВНА ЗАЯВАПРО ЗАМІНУ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ НААНАЛОГІЧНИЙ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

Ціна позову: _______________________________________ “__” ___ 200_ р. у Відповідача ____________ , що знаходитьсяза адресою ___________________ , я купив ________ , за щосплатив _____________________________________ грн., що підтверджується .Відповідач гарантує якість придбаної мною речі протягом з дня їїпридбання. ____ я виявив недоліки придбаної у Відповідача речі, щополягають у _______________________________________ Наявність недоліків придбаної у Відповідача речі підтверджується______________________________________________________ .“__” _____ 200_ року я звернувся до Відповідача ____ з вимогою про заміну на аналогічний належної якості, але мені від мовили в цьому, посилаючись на те, що .Враховуючи наведене вище, на підставі ст. 708 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів»,ПРОШУ:Зобов’язати Відповідача _____ замінити ___________ неналежної якості на аналогічний належної якості.Додатки:1.Касовий чек магазину про сплату вартості ____ .2.Гарантійний талон.3.Копія позовної заяви.4. ____________ .5.________ Інші документи, які підтверджують обґрунтованість вимог позивачів. Дата__________________________________________ Підпис

-----.html">< Попередня
  Наступна >