13. Що необхідно знати про відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості?

Цивільне право - Договір купівлі-продажу
192

13. Що необхідно знати про відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості?

Шкода як підстава відповідальності – це збиток, заподіяний майну внаслідок його ушкодження, знищення, псування, або осо­бі – внаслідок утрати заробітку через каліцтво, інше ушкодження здоров’я, або смерть годувальника.

Відповідальність настає, якщо причина шкоди пов’язана з протиправним поводженням, тобто є наслідком недоліків товарів, робіт, послуг.

Законодавство визначає, що відповідальність за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів поряд із продавцем несе також і його виготовлювач.

Слід мати на увазі, що шкода життю, здоров’ю чи майну може бути заподіяна не тільки через те, що в товарах маються конструк­тивні, технологічні, рецептурні та інші недоліки, але і внаслідок ненадання необхідної і достовірної інформації про товар (напри­клад, правила використання, строки придатності, необхідні дії при їх закінченні тощо).

Шкода, завдана майну покупця, та шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю у зв’язку з придбанням товару неналежної якості відшкодовується продавцем або виго­товлювачем товару у повному обсязі.

Право на відшкодування шкоди визнається за будь-яким по­терпілим незалежно від того, чи перебував він з продавцем у до­говірних відносинах. Тобто якщо громадянином було придбано харчові продукти, які не відповідали вимогам щодо їх якості, і вна­слідок їх споживання самим громадянином та його гостями всім цим особам було завдано значного порушення здоров’я, заподіяна шкода повинна бути відшкодована і особам, які не були безпосе­редньо покупцями товару.

Позов про відшкодування шкоди може бути пред’явлений продавцю товару чи його виготовлювачу на вибір потерпілого

.

Продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) звільняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення по­терпілим правил користування або зберігання товару (результатів робіт, послуг).

Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню також якщо:

порушуючи вимоги закону не було встановлено строку при­датності товару, роботи (послуги);

особу не було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності і про можливі наслідки в разі невиконання цих дій.

Шкода, завдана внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг), підлягає відшкодуванню, якщо її завдано протягом встановле­них строків придатності товару, роботи (послуги), а якщо вони не встановлені, - протягом десяти років від дня виготовлення товару, виконання роботи (надання послуги).

 

< Попередня   Наступна >