Головна Монографії та посібники Цивільне право Договір купівлі-продажу Є. О. Харитонов, О. В. Старцев Цивільне право України Глава 1 Цивільне право як право приватне

Є. О. Харитонов, О. В. Старцев Цивільне право України Глава 1 Цивільне право як право приватне

Цивільне право - Договір купівлі-продажу

ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Глава 1

Цивільне право як право приватне

§ 1. Дихотомія "приватне право — публічне право" як підґрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві.

§ 2. Джерела приватного права.

§ 3. Співвідношення приватного і цивільного права.

§ 4. Цивілістика.

Право — це цивілізаційна категорія, котра одночасно виступає як елемент соціально-політичного устрою та елемент суспільної свідомості, є складовою духовного світу людини та її світогляду, відображаючи уявлення окремих індивідів та суспільства в цілому про справедливість, добро, гуманізм тощо.

Приватне право ви

ступає як складова частина загальної категорії "право". Разом із тим, оскільки ці категорії не є поняттями тотожни­ми, для характеристики приватного права доцільно охарактеризувати і другу частину права — право публічне.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук