Зразок договору купівлі-продажу квартири

Цивільне право - Цивільні права малолітніх і неповнолітніх
108

Зразок договору купівлі-продажу квартири

ДОГОВІР купівлі-продажу квартириМісто Житомир, шостого вересня дві тисячі другого року.Ми, що нижче підписались: з однієї сторони – Іванова Ірина Василівна, що мешкає в м. Житомирі, вул.Київська 1, кв1, яка діє від свого імені та як законний представник від імені свого неповнолітнього сина Іванова Олександра Володимировича, 1 лютого 1997 року народження, що мешкає там само, та діє за дорученням, посвідченим Іванівською сільською радою Житомирського району Житомирської області 5 вересня 2001 року за реєстром №__ від імені Іванова Володимира Івановича, що мешкає в м.Житомирі, вул. Київська 1, кв1, (надалі - ПРОДАВЦІ), розуміючи значення своїх дій, без будь-якого примушення, як фізичного так і морального, та з другої сторони - Петров Володимир Кирилович, що мешкає в м. Житомирі, Київське шосе 2, кв. 2. (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомленні з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, уклали цей договір про таке:1. ПРОДАВЦІ продали в рівних частках кожен, а ПОКУПЕЦЬкупив квартиру №1 ( один), що знаходиться в місті Житомирі повул. Київській №1, кв1(один).Квартира складається з двох жилих кімнат та службових приміщень, загальною площею 54,65 кв.м., в тому числі жилою 30,7 кв. м.2._______________________________________ Документом, що підтверджує право власності ПРОДАВЦІВна відчужуване майно є свідоцтво про право власності на житло, видане відділом приватизації державного житлового фонду Житомирського міськвиконкому 10 серпня 1999 року за №___. Квартира зареєстрована за продавцями в Житомирському обласному державному комунальному підприємстві по технічній інвентаризації 14 жовтня 1999 року за реєстром № ___________________________________ 3. Цей продаж сторони оцінюють в суму 36049 грн. 00 коп. (тридцять шість тисяч сорок дев’ять гривень 00 копійок), яку ПОКУПЦІ передали ПРОДАВЦЯМ повністю до підписання цього договору.4. За даними

Житомирського обласного державного комунального підприємства по технічній інвентаризації (довідка №_ ___ від ___), балансова вартість квартири, яка продається, становить 36049 грн. 00 коп. (тридцять шість тисяч сорок дев’ять гривень 00 копійок).5. ПРОДАВЦІ гарантують, що прихованих недоліків квартира не має, до моменту укладення цього договору нікому іншому вона не відчужена, під забороною (арештом) та заставою не перебуває, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не передана, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб, як в межах так і за межами України немає.6.Відсутність заборони відчуження вказаного жилого будинку підтверджується довідкою, виданою державним нотаріусомПершої житомирської державної нотаріальної контори ________ 26 вересня 2001 року за № _________ .7. Ми, ПРОДАВЦІ та ПОКУПЕЦЬ підтверджуємо, що ця угода відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру мнимої та удаваної, а також не є зловмисною.8. Квартира, що відчужується, візуально оглянута мною, ПОКУПЦЕМ , до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які перешкоджали б її використанню за призначенням, на момент огляду, не виявлено, будь-яких претензій щодо якісних характеристик квартири до ПРОДАВЦІВ я не маю.9. Право власності на придбану квартиру у ПОКУПЦЯ виникає з моменту нотаріального посвідчення цього договору.10. Всі витрати, пов’язані зі складанням та нотаріальним оформленням цього договору сплачують ПРОДАВЦІ.Цей договір складено у двох примірниках, один з яких призначається для зберігання в справах Першої Житомирської державної нотаріальної контори, а другий, викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів, видається ПОКУПЦЮ.Підписи:Продавці: _____________________ Покупець: _____________________ 6 вересня 2002 року цей договір посвідчено мною, __________ .,державним нотаріусом Першої житомирської державної нотаріальної контори.Договір підписаний сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також повноваження представниці та належність гр. гр. Іванову Володимиру Івановичу, Івановій Ірині Василівні та Іванову Олександру Володимировичу квартири №1, що відчужується, перевірено.У відповідності зі статтею 227 Цивільного кодексу України цей договір підлягає реєстрації за місцем знаходження квартири в Житомирському обласному державному комунальному підприємстві по технічній інвентаризації.Зареєстровано в реєстрі за № .......... Стягнуто державного мита: звільнено на підставі п.18 ст.4 Декрету КМ України “Про держмито”.Державний нотаріус

< Попередня   Наступна >