Коли людина має право на достроковий вихід на пенсію?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
129

Коли людина має право на достроковий вихід на пенсію?

Згідно з Законом України «Про основні засади соціального захисту вете­ранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (ст.21), а також За­коном України «Про зайнятість населення» (ст. 26), особам передпенсійного віку, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням під­приємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату праців­ників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за пів­тора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають необ­хідний загальний трудовий стаж, у тому числі на пільгових умовах.

Розмір і порядок виплати пенсій у разі їх дострокового призначення ре­гулюються Законом України «Про пенсійне забезпечення».

Витрати, пов’язані із достроковим виходом на пенсію, здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України з наступним відшкодуванням цих витрат із державного фонду сприяння зайнятості населення.

 

< Попередня   Наступна >