Які додаткові гарантії зайнятості надає держава особам похилого та передпенсійного віку?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
197

Які додаткові гарантії зайнятості надає держава особам похилого та передпенсійного віку?

Відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», громадянами похилого віку визнаються: чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року.

Громадяни похилого віку мають право на працю нарівні з іншими гро­мадянами, яке додатково гарантується державними програмами зайня­тості населення.

Забороняється відмова у прийнятті на роботу і звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку.

Переведення працівника похилого віку і працівника передпенсійного ві­ку з одного робочого місця на інше не допускається без його згоди, якщо при цьому змінюються істотні умови праці.

Крім того, згідно зі ст.5 Закону України «Про зайнятість населення», дер­жава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування особам передпенсійного віку (чоловікам по досягненні 58 років, жінкам – 53 років).

Для працевлаштування цих громадян місцеві державні адміністрації, ви­конавчі органи відповідних рад за поданням центрів зайнятості бронюють на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, з чисельністю понад 20 чоловік робочі місця за робітничими професіями, у тому числі з гнучкими формами зайнятості.

 

< Попередня   Наступна >