Чи зберігається пенсія людині, яка переїхала на постійне проживання до інших країн?

Право соціального забезпечення - Як оформити пенсію?
185

Чи зберігається пенсія людині, яка переїхала на постійне проживання до інших країн?

Громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон, пенсії не призначаються. Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне прожи­вання за кордон, виплачуються за 6 місяців наперед перед від’їздом за кордон. За час перебування цих громадян за кордоном виплачуються тільки пенсії, призначені внаслідок трудового каліцтва або професійного захворю­вання. Порядок переведення пенсій, призначених внаслідок трудового ка­ліцтва або професійного захворювання, в інші країни визначається Кабіне­том Міністрів України.

Пенсії, призначені внаслідок трудового каліцтва або професійного зах­ворювання громадянам, які виїхали на постійне проживання до інших кра­їн, переводяться Пенсійним фондом України, починаючи з дати припинен­ня її виплати громадянам в Україні.

Нараховані суми пенсії, не затребувані пенсіонером своєчасно, випла­чуються за минулий час не більше як за 3 роки перед зверненням за одер­жанням пенсії.

Переведення пенсій до інших країн провадиться щоквартально у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, за курсом Національного банку України.

 

< Попередня   Наступна >