Головна Монографії та посібники Податкове право СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ РОЗДІЛ 2 ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ НА УМОВАХ СПЛАТИ ФIКСОВАНОГО ПОДАТКУ // 2.1. Хто може бути платником фiксованого податку

РОЗДІЛ 2 ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ НА УМОВАХ СПЛАТИ ФIКСОВАНОГО ПОДАТКУ // 2.1. Хто може бути платником фiксованого податку

Податкове право - СПРОЩЕНI СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
46

РОЗДІЛ 2

ПIДПРИЄМНИЦЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ НА УМОВАХ СПЛАТИ ФIКСОВАНОГО ПОДАТКУ

2.1. Хто може бути платником фiксованого податку

Обрати спосiб оподаткування доходiв, одержаних вiд пiдприємницької дiяль-ностi, за фiксованим розмiром прибуткового податку з громадян (далi — фiксова-ний податок) Ви можете лише в тому разi, якщо Ви, як пiдприємець — фiзична осо­ба, продаєте товари на ринках i надаєте супутнi такому продажевi послуги.

Законодавство не визначає, якi саме послуги треба вважати послугами, су-путнiми продажевi товарiв. Очевидно, тут йдеться про нескладнi дiї, за допомо­гою яких Ви допроваджуєте Вашi товари до стану готовностi до споживання (на­приклад, пiдшиваєте одяг чи монтуєте елементи живлення до електроприладiв).

Ви можете стати платником фiксованого податку, якщо дотримуєте ще й таких трьох умов:

перебуваєте в трудових вiдносинах не бiльше нiж з п’ятьма особами (до них треба зараховувати також тих членiв Вашої сiм’ї, якi беруть участь у Вашiй пiдприємницькiй дiяльностi);

протягом останнiх 12 календарних мiсяцiв, що передують мiсяцю придбання патенту, одержали вiд пiдприємницької дiяльностi (неза­лежно вiд того, використовували Ви найману працю чи нi) валовий дохiд, що не перевищує 7 000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (119 000 грн.);

сплачуєте ринковий збiр згiдно iз законодавством. Ринковий збiр — це плата за право займати мiсце для торгiвлi на ринках усiх форм власностi. Цей збiр з Вас стягуватимуть за будь-яке мiсце на територiї ринку — i за стацiонарне примiщення (магазин, кiоск чи намет), i за тимчасово обладнану точку (павiльйон, критий чи вiдкритий стiл, майданчик, зокрема орендований, автомобiль, мотоцикл, вiзок, ручний вiзок тощо).

Обираючи спосiб

оподаткування доходiв за фiксованим податком, пам’ятайте про ще одне обмеження: сплачуючи фiксований податок, Ви не маєте права торгувати лiкеро-горiлчаними та тютюновими виробами.

Тут вважаємо за потрiбне уточнити, що лiкеро-горiлчанi вироби є лише одним з видiв алкогольних напоїв. Згiдно з офiцiйним поясненням Державної податкової адмiнiстрацiї України до лiкеро-горiлчаних виробiв вiдносять усi види горiлок, серед них i особливi, а також лiкеро-горiлчанi напої: лiкери, кре­ми, наливки, пуншi, настоянки i т. iн.

Отже, працювати iз статусом платника фiксованого податку Ви маєте право в тому разi, якщо не торгуєте лiкеро-горiлчаними виробами. На-томiсть Ви можете продавати такi алкогольнi напої, як коньяки, вина, шампанськi вина, вермути тощо, а також пиво, яке взагалi не належить до алкогольних напоїв.

Джерела юридичної iнформацiї:стаття 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв Ук­раїни “Про прибутковий податок з громадян” вiд 26.12.1992 № 13-92; статтi 1 та 4 Указу Президента України “Про впорядкування механiзму сплати ринкового збо­ру” вiд 28.06.1999 № 761/99; Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України “Про роз’яс­нення статтi 4 Указу Президента України вiд 28 червня 1999 р. № 761” вiд 14.06.2000 № 962; Лист ДПА України вiд 18.02.2000 № 2286/7/16-2117.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук