Особливі вимоги до проведення обшуку, виїмки, огляду.

Кримінально процесуальне право - Права особи при затриманні, арешті, обшуку
129

Особливі вимоги до проведення обшуку, виїмки, огляду.

Обшуки і виїмки, крім невідкладних випадків, повинні провадитись удень (ст.180 КПКУ).

При провадженні обшуку, виїмки, огляду, пред’явленні осіб і предметів для впізнання, відтворенні обстановки і обставин події, опису майна обов’язкова присутність не менше двох понятих.

Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані в справі.

Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинува­ченого і потерпілого, працівники органів дізнання і попереднього слідства.

Поняті, присутні при провадженні зазначених вище слідчих дій, засвід­чують своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям.

Зауваження понятого з приводу проведених слідчих дій підлягають обов’язковому занесенню до протоколу.

Обшук і виїмка провадяться в присутності двох понятих і особи, яка зай­має дане приміщення, а при відсутності її – представника житлово-експлуа­таційної організації або місцевої Ради.

Обшук і виїмка в приміщеннях, що їх займають підприємства, установи і організації, провадяться в присутності їх представників.

Під час обшуку по можливості повинна бути забезпечена присутність об­шукуваного або повнолітнього члена його родини, а при необхідності – та­кож і потерпілого.

Обшукуваним, понятим і відповідним представникам повинно бути роз’яснено їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви з приводу цих дій; ці заяви підлягають занесенню до протоколу (ст. 181 КПКУ).

При проведенні огляду, обшуку, відтворенні обстановки і обставин по­дії, при проведенні інших слідчих дій

можуть застосовуватися кінозйомка, відеозапис. Учасники слідчої дії повідомляються про застосування кіноз­йомки, відеозапису до початку цієї дії.

Після зйомки, запису та виготовлення кінострічки, відео стрічки вони демонструються всім учасникам слідчої дії, про що складається окремий протокол (ст. 85-2 КПКУ).

 

< Попередня   Наступна >