Вилучення предметів і документів

Кримінально процесуальне право - Кримінальне переслідування: досудова стадія
93

Вилучення предметів і документів

Відповідно до статті 186 КПК при обшуку або виїмці можуть бути вилу­чені лише предмети і документи, які мають значення для справи, а також цінності і майно обвинуваченого або підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна. Предмети і документи, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відно­шення до справи.

Всі документи і предмети, які підлягають вилученню, слідчий повинен пред’явити понятим та іншим присутнім особам і перелічити в протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього опису з зазначенням їх назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені, та індивідуальних ознак. У необхідних випадках вилучені предмети і документи повинні бути на місці обшуку або виїмки упаковані й опечатані.

Увага! Уважно простежте за виконанням цього правила. Адже саме чітка фіксація вилучених речей чи документів дають вам підстави вважати, що во­ни не пропадуть і не будуть використані проти вас у довільному тлумаченні слідчим місця їх знаходження і їхнього фізичного стану.

У разі вашого затримання за здійснення адміністративного правопору­шення, речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом право­порушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду ре­чей, вилучаються уповноваженими на то особами. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопору­шення у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право провадити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, за­лежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при сплатному вилученні ре­чей – реалізують.

Про вилучення речей і документів склада

ється протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.

 

< Попередня   Наступна >