Чи передбачена законодавством адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції?

Комерцiйне права - КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯ
298

Чи передбачена законодавством адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції?

Відповідно до п.1 ст. 54 Закону за правопорушення, передбачені п.п. 13 - 16 ст. 50 Закону, посадові особи та інші працівники суб'єктів господарю­вання, працівники органів влади, органів місцевого самоврядування, ор­ганів адміністративно-господарського управління та контролю несуть адміністративну відповідальність згідно з законом.

За правопорушення, передбачені п.п. 4, 13 - 16 ст. 50 Закону, посадові особи органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю несуть адміністративну відповідальність згідно з законом.

Адміністративна відповідальність передбачена ст. ст. 1661 – 1664 Ко­дексу України про адміністративні правопорушення (КпАП). Зловживан­ня монопольним становищем на ринку і неправомірні угоди між підприємцями призводять до накладення штрафу на керівників (розпо­рядників кредитів) підприємств (об'єднань, господарських товариств то­що) у розмірі до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, - до трид­цяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дискримінація підприємців органами влади і управління тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень призводить до накладення штрафу на посадових осіб та керівників у розмірі до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, - до двадцяти неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян; ухилення від виконання рішень Антимонопольного комітету та його територіальних відділень

або несвоєчасне виконання їх рішень - тягне за собою накладення штра­фу на посадових осіб та керівників у розмірі до шести неоподатковува­них мінімумів доходів громадян, а на осіб, які займаються підприємниць­кою діяльністю, - до шістнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ст. 230 Кримінального Кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. Умис­не неподання або подання явно неправдивих документів чи іншої інфор­мації Антимонопольному комітетові України або його територіальному відділенню, а також ухилення від виконання законних рішень цих ор­ганів, вчинене службовою особою органу державної влади, органу місце­вого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю, підприємства, установи, організації, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах, - караються штра­фом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.

 

< Попередня   Наступна >