Мирова угода i боржник, або “Прости нам провини нашi, як i ми прощаємо винуватцям нашим”

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
191

Мирова угода i боржник, або “Прости нам провини нашi, як i ми прощаємо винуватцям нашим”

Для боржника мирова угода - це шанс уникнути бан­крутства, це мрiя, цiль, за яку треба боротися. Боржник зобов’язаний стати або на позицiю iнвестора (санатора), потенцiйного чи визнаного таким за рiшенням суду, - у разi, коли боржник не має ефективного власника, або на позицiю власника - у разi, коли органи управлiння борж­ника складаються з власникiв або пов’язанi з ним. Це єдина правильна позицiя i вiдхилення вiд неї неминуче при­водить до лiквiдацiї боржника, навiть за мировою угодою. Тому розгляд основних моментiв тактики боржника у процедурi мирової угоди перенесемо до пунктiв, де роз­глядатимуться кроки iнвестора (санатора) або власника.

< Попередня   Наступна >