13.16. Адміністративні правопорушення у галузі житло­вих прав громадян житлово-комунального господарства та благоустрою. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
310

13.16. Адміністративні правопорушення у галузі житло­вих прав громадян житлово-комунального господарства та благоустрою. Ведення адвокатом таких справ.

КпАП передбачає відповідальність за такі правопорушення у галузі житлових прав громадян житлово-комунального господарства та благоустрою:

порушення посадовими особами порядку взяття на облік громадян, які потре­бують поліпшення житлових умов, зняття з обліку та надання громадянам жилих приміщень, недодержання встановлених строків заселення жилих будинків і жи­лих приміщень (ст. 149 КпАП) — тягнуть за собою накладення штрафу від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил користування жилими приміщеннями, санітарного утри­мання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під'їздів, придомових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків, жилих приміщень та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також са­мовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням, псування жилих будинків, жи­лих приміщень, їх обладнання та об'єктів благоустрою {ст. 150 КпАП) — тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

самоправне зайняття жилого приміщення у будинках державного або гро­мадського житлового фонду чи фонду житлово-будівельних кооперативів (ст. 151 КпАП) — тягне за собою накладення штрафу від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених п

унктах (ст. 152 КпАП) — тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в населених пунктах, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забу­дови окремих ділянок, зайнятих об'єктами озеленення (ст. 153 КпАП), — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в гро­мадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях (ст. 154 КпАП) — тягне за собою попередження або накла­дення штрафу на громадян від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 3 до 5 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян; якщо ці дії спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинен­ня аналогічного порушення, то наступає адмінвідповідальність у вигляді накла­дення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів грома­дян з конфіскацією тварин і на посадових осіб — від 4 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

< Попередня   Наступна >