Щодо порядку оподаткування доходів від здійснення індивідуальної адвокатської діяльності (Витяг)

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
109

Державна податкова адміністрація України

ЛИСТ

від 14 березня 2006 р. № 1530/Т/17-0415

Щодо порядку оподаткування доходів від здійснення індивідуальної адвокатської діяльності

(Витяг)

Пунктом 1.9 ст. 1 Закону України від 22.05.2003 p. № 889-IV«npo податок з де ходів фізичних осіб» (далі — Закон) визначено, що незалежна професійна! діяльність — це діяльність, яка полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльність лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінювачів, інженерів чи архітекторів : помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською» діяльністю, іншій подібній діяльності, за умови якщо такі особи не є найманимм працівниками чи суб'єктами підприємницької діяльності.У Законі не міститься спеціального розділу (групи статей), де б тематично було висвітлено особливості оподаткування доходів осіб, які здійснюють незалеж-1 ну професійну діяльність, зокрема індивідуальну адвокатську діяльність.Виходячи з цього порядок оподаткування доходів осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, охоплюється загальними нормами Закону, за винятком випадків, якщо ці особи на законних підставах зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності.Підпунктом 1.3 «з» ст. 1 Закону доходом з джерелом його походження з України визначено будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, зокрема у вигляді доходів від здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України.Що стосується обрання спрощеної системи особами, які здійснюють незалежну професій

ну діяльність, то відповідно до Указу Президента України ви03.07.98 р. № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітне суб'єктів малого підприємництва» (у редакції Указу Президента України28.06.98 р. № 746/99) (далі — Указ) однією з обов'язкових умов переходу на спрощену систему є реєстрація у встановленому законом порядку такої особи суб'єкта підприємницької діяльності.Правові норми щодо здійснення фізичними особами підприємницької діяльності встановлено, зокрема, Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, які набрали чинності з 1 січня 2004 р. Відповідно до ст. 50 Цивільного кодексу України, право на здійснення підприємницької діяльності яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюється Конституцією України та законом. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.Отже, обрання спрощеної системи оподаткування фізичними особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема надають юридичні послуги, є можливим за умови їх державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності.Заступник ГоловиС. І. Лекарь

< Попередня   Наступна >