ПРОГРАМА Складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
54

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури України при Кабінеті Міністрів України

Протокол від 1 жовтня 1999 року № 6/2 зі змінами.

внесеними протоколами від 23 квітня 2004 р. № 4/3-2J

від 21 жовтня 2005 р. № 4/15-2

ПРОГРАМА

Складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури

Пояснення до Програми складання кваліфікаційних іспитів

1. Програма складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір отримати Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю складається з програми письмового іспиту та програми усного іспиту.2. Програма письмового іспиту містить три розділи, у яких передбачено відповідно 22, 21 та 17 документів правового змісту з питань цивільного, сімейного, житлового, трудового, земельного, цивільно-процесуального, господарського та господарсько-процесуального, адміністративного, адміністративно-процесуального кримінального та кримінально-процесуального законодавства України3. Програма усного іспиту містить чотирнадцять розділів. У кожному розділі — 22 питання.4. Білети з письмового та усних іспитів складають згідно до Програми регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА). Всього має бути складено 22 білети з письмового та 22 білети з усного іспитів.5. Першим складається письмовий іспит.6. Кожний білет усного іспиту включає 14 запитань.7. Кожний білет з письмового іспиту включає три завдання на складання процесуальних документів відповідно до програми письмового іспиту.8. У білет усного іспиту включаються запитання з усіх розділів Програми.ПРОГРАМА складання письмового кваліфікаційного іспитуІ. Цивільне, сімей

не, житлове, трудове, земельне та цивільно-процесуальне законодавство України1. Заява про вжиття запобіжних заходів до пред'явлення позову та забезпечення доказів в цивільній справі.2. Заява про перегляд заочного рішення. Наказне провадження. Заява про видачу наказу.3. Заява в справах окремого провадження.4. Позовна заява про визнання правочину недійсним.5. Позовна заява про захист особистих немайнових прав.6. Позовна заява про захист права власності та визнання права власності на майно.7. Позовна заява про захист права інтелектуальної власності.8. Позовна заява про забезпечення виконання зобов'язань.9. Позовна заява про припинення (розірвання) окремих видів зобов'язань та відшкодування нанесених збитків (шкоди).10. Позовна заява по спорах, що виникають з договорів лізингу, найму ( оренди).11. Позовна заява по спорах, що виникають з договорів займу та позики.12. Позовна заява по спорах, що виникають з недоговірних зобов'язань.13. Позовна заява про відшкодування майнової та немайнової шкоди.14. Позовна заява по спорах, що виникають з спадкового права.15. Позовна заява про визнання шлюбу недійсним, розірвання шлюбу, стягнення аліментів.16. Позовна заява по спорах, що виникають з особистих немайнових прав та обов'язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім'ї.17. Позовна заява по спорах, що виникають з майнових прав та обов'язків подружжя і інших членів сім'ї.18. Позовна заява по спорах, що виникають з договорів найму жилих приміщень та з правовідносин по користуванню приватним житловим фондом ( визнання права на користування жилим приміщенням, визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням і так далі).19. Позовна заява по спорах, пов'язаних з правом власності на земельну ділянку та з правом користування земельною ділянкою.20. Позовна заява по колективних та індивідуальних трудових спорах (про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення заборгованості по заробітній платі, відшкодування моральної шкоди у зв'язку з порушенням трудових прав і так далі).21. Апеляційна скарга на рішення (ухвалу) в цивільній справі.22. Касаційна скарга на рішення (ухвалу) в цивільній справі. Заява про перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у зв'язку нововиявленими або винятковими обставинами.II. Господарське, господарсько-процесуальне і адміністративно-процесуальне законодавство1. Позов про захист суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.2. Позов про відшкодування шкоди і збитків, завданих підприємцем довкіллю та законним інтересам суб'єктів господарювання.3. Позов про скасування реєстрації суб'єкта господарської діяльності.4. Позов про захист права власності та інших майнових прав суб'єкта господарювання.5. Позов про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання пору-щенням його майнових прав юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.6. Позов про визнання господарського договору недійсним або про розірвання господарського зобов'язання.7. Заява про визнання суб'єкта підприємництва банкрутом.8. Претензія по спору, що виник з договору перевезення чи з договору про надання послуг зв'язку, чи договору, заснованому на держаному замовлені.9. Позов про визнання недійсним акта ненормативного характеру (наприклад, рішення податкового органу про донарахування податку та штрафних санкцій).10. Відзив на позовну заяву.11. Апеляційна скарга на рішення господарського суду.12. Касаційна скарга на рішення господарського суду, в тому числі до Верховного Суду України.13. Відзив на апеляційну або касаційну скаргу.14. Заява про перегляд рішення господарського суду за нововиявленими обставинами.15. Заява про відстрочку або розстрочку виконання рішення господарського суду, зміну способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови.16. Апеляційна скарга на рішення адміністративного суду.17. Касаційна скарга на рішення адміністративного суду, в тому числі скарга до Верховного Суду України.18. Відзив на апеляційну або касаційну скаргу.19. Заява про перегляд рішення адміністративного суду за нововиявленими обставинами.20. Заява про відстрочку або розстрочку виконання рішення, зміну способу та порядку виконання рішення адміністративного суду, ухвали, постанови.21. Позов про відшкодування збитків, завданих суб'єкту господарювання не виконанням або неналежним виконанням господарського договору.III. Адміністративне, кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України1. Скарга на постанову адміністративного органу про накладення адміністративного стягнення.2. Скарга на постанову про порушення кримінальної справи.3. Скарга на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.4. Скарга на постанову про закриття кримінальної справи.5. Клопотання на досудовому слідстві: про зміну юридичної кваліфікації, про припинення справи.6. Апеляція на постанову судді про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.7. Скарга на дії слідчого про відмову у задоволенні клопотання.8. Клопотання при попередньому розгляді кримінальної справи: про повернення справи на додаткове розслідування та зміну запобіжного заходу.9. Клопотання під час судового слідства: про призначення експертизи, про цивільний позов.10. Скарга потерпілого на підставі ст. 27 КПК України про порушення кримінальної справи.11. Апеляція на вирок суду.12. Доповнення до апеляції на вирок суду.13. Касаційна скарга на вирок суду.14. Доповнення до касаційної скарги.15. Клопотання про перегляд судового рішення (вироку, постанови, ухвали ), що набрало законної сили, в порядку виключного провадження: неправильне застосування кримінального закону.16. Цивільний позов в кримінальній справі.17. Зауваження на протокол судового засідання.ПРОГРАМА складання усного кваліфікаційного іспитуІ. Історія адвокатури. Правове становище адвокатури та адвокатська діяльність1. Походження та історичний шлях світової адвокатури. Адвокатура та судові оратори Стародавньої Греції та Риму. Друковані пам'ятки видатних адвокатів цих країн щодо адвокатської професії та ораторського мистецтва.2. Історія української адвокатури. Судове представництво у Київській Русі у IX—XIII ст. та характерні риси цього представництва.3. Формування професійної адвокатури в Україні, виникнення поняття •«адвокат». Пам'ятки права XrV-XVI століть. Вимоги до осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю.4. Судова реформа 1864 р. в Росії. Де і коли в Україні були створені Ради присяжних повірених. Принципи організації та діяльності адвокатури у ІS64—1917 pp. Повноваження Рад присяжних повірених. Найвідоміші адвокати цього періоду.5. Адвокатура України у 1917—1922 pp. Організаційні форми адвокатської діяльності у цей період.6. Адвокатура України у 1922-1931 pp. Керівні органи адвокатури та їх повноваження. Судова реформа 1922 pp. Нормативні акти, що регулювали організацію та діяльність адвокатури України у цей період. Хто і як міг набути статус адвоката у ці роки.7. Адвокатура України у період 1931—1939 pp. Форми діяльності адвокатів, правове та фінансове положення об'єднань адвокатів, оплата праці адвокатів, організація контролю за діяльністю адвокатів та дисциплінарна відповідальність адвокатів.8. Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури у період 1939-1962 pp. Правове положення колегій адвокатів та організація діяльності юридичних консультацій. Оплата праці адвокатів, нормативне регулювання. Дисциплінарна відповідальність адвокатів та порядок оскарження дисциплінарних стягнень.9. Правове становище адвокатури України у період 1962—1980 pp. Законодавчі та нормативні акти, що регулювали діяльність адвокатури у цей період. Керівні органи колегій адвокатів та їх повноваження. Прийом та виключення із колегій адвокатів.10. Адвокатура України у період 1980-1990 pp. Нормативно-правові акти, що регулювали діяльність адвокатури у цей період. Органи адвокатського самоврядування у цей час. Відмінності у діяльності громадських організацій в адвокатурі від органів адвокатського самоврядування.11. Закон України «Про адвокатуру». Його підготовка, прийняття та введення в дію. Набуття статусу адвоката за цим законом. Права та обов'язки адвоката, оплата праці та дисциплінарна відповідальність.12. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність адвокатури у сучасний період. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Правила адвокатської етики, Положення про оплату праці адвокатів за призначенням.13. Організаційні форми діяльності адвокатів за Законом України «Про адвокатуру». Правове положення та реєстрація адвокатських об'єднань та адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально. Взаємовідносини адвокатури з Міністерством юстиції України та з органами місцевого самоврядування.14. Види адвокатської діяльності. Особливості у виконанні доручень по кримінальних та цивільних справах: прийняття доручення, встановлення розміру та порядку внесення гонорару, обрання правової позиції по справі та узгодження ії з клієнтом, можливості та підстави припинення виконання доручення по справі та дострокове розірвання угоди на надання правової допомоги.15. Завдання адвокатури згідно з Конституцією України. Коло осіб, які можуть залучатися до надання правової допомоги у якості захисників по кримінальній справі. Рішення Конституційного Суду України та постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання.16. Адвокатська таємниця і гаранти адвокатської діяльності згідно з Законом України «Про адвокатуру». Оскарження адвокатом дій певних осіб, що посягають на збереження адвокатської таємниці та порушують гарантії адвокатської діяльності.17. Кримінальна відповідальність за порушення, пов'язані з обмеженням права на захист, втручання та перешкоди здійснення діяльності захисника та представника. Дії адвоката при встановленні зазначених порушень та обмежень діяльності захисника.18. Адвокат у адвокатському об'єднанні. Його права та обов'язки. Виконання доручень за призначенням. Надання безоплатної правової допомоги громадянам. Прийняття доручень та складання угоди на надання правової допомоги.19. Адвокат, який займається адвокатською діяльністю індивідуально. Органи та термін реєстрації такої адвокатської діяльності. Облік та звітність індивідуальної адвокатської діяльності. Обов'язок адвоката, який займається адвокатською діяльністю індивідуально, по виконанню доручень по захисту громадян за призначенням органів досудового слідства та суду.20. Оплата праці адвоката та помічника адвоката. Які системи оплати праш можуть встановлюватися при укладанні угоди про надання правової допомоги. Основні та додаткові підстави оплати праці адвоката. Оплата праці адвоката при достроковому припиненні виконання угоди про надання правової допомоги.21. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Правові засади та види дисциплінарних стягнень. Умови та порядок порушення і дисциплінарного провадження про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порядок та строки оскарження дисциплінарних стягнень.22. Припинення адвокатської діяльності. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції та органами місцевого самоврядування. Спілки та асоціації, у які можуть об'єднуватися адвокати.II. Правила адвокатської етики1. Основні принципи адвокатської етики згідно з Правилами адвокатської етики.2. Конфіденційність. Обов'язки адвоката по збереженню конфіденційної інформації, одержаної від клієнта чи відносно клієнта, відповідно до Правил адвокатської етики.3. Компетентність та сумлінність. Обов'язки адвоката по дотриманню цих принципів згідно з Правилами адвокатської етики.4. Рекламування діяльності адвокатів. Які відомості рекламного характеру щодо своєї діяльності може і які не може використовувати адвокат згідно з Правилами адвокатської етики.5. Відносини адвоката з клієнтами. Форма та зміст угоди з клієнтом про надання правової допомоги відповідно до Правил адвокатської етики.6. Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання правової допомоги. Забезпечення реальної згоди клієнта на надання йому допомоги певним адвокатом, згідно з Правилами адвокатської етики.7. Інформування клієнта щодо правової позиції у справі. Відмова адвоката від виконання доручення у зв'язку зі зміною фактичних та правових підстав для досягнення бажаного для клієнта результату відповідно з Правилами адвокатської етики.8. Дотримання принципу законності на стадії прийняття та виконання доручення клієнта. Дотримання поваги до прав інших адвокатів на стадії прийняття доручення клієнта згідно з Правилами адвокатської етики.9. Етичні засади прийняття доручення на здійснення посередництва між клієнтами. Підстави та наслідки припинення адвокатом виконання доручення, пов'язаного з посередництвом між клієнтами згідно з Правилами адвокатської етики.10. Засади прийняття доручення клієнта декількома адвокатами згідно з Правилами адвокатської етики.11. Гонорар. Фактори, що повинні братися до уваги при визначенні розміру гонорару згідно з Правилами адвокатської етики.12. Гонорарні відносини у випадку дострокового розірвання угоди. Отримання гонорару за фактично виконану правову допомогу згідно з Правилами адвокатської етики.13. Одностороннє розірвання адвокатом чи особою угоди про надання правової допомоги згідно з Правилами адвокатської етики.14. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом — юридичною особою згідно з Правилами адвокатської етики.15. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням. Випадки, коли адвокат може відмовитись від виконання захисту за дорученням згідно з Правилами адвокатської етики.16. Етичні аспекти надання адвокатом правової допомоги малозабезпеченим громадянам згідно з Правилами адвокатської етики.17. Відносини адвоката з судом. Дотримання адвокатом принципів незалежності та конфіденційності у цих відносинах згідно з Правилами адвокатської етики.18. Відносини адвоката з іншими учасниками судового процесу. Обов'язки адвоката при виконанні доручень на стадії дізнання, досудового слідства і адміністративної юрисдикції, згідно з Правилами адвокатської етики.19. Відносини адвоката при здійсненні професійної діяльності з іншими державними органами та особами згідно з Правилами адвокатської етики.20. Відносини між адвокатами та окремі етичні аспекти цих відносин. Форми реагування адвоката на незаконні або неетичні дії іншого адвоката. Майнові аспекти відносин між адвокатами згідно з Правилами адвокатської етики.21. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката згідно з Правилами адвокатської етики.22. Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики згідно з Правилами адвокатської етики.III. Конституційне законодавство1. Конституція України щодо питань діяльності адвокатури. Механізми реалізації цих конституційних положень.2. Право громадян на працю. Правова допомога, яка може бути надана адвокатом по дотриманню передбаченого Конституцією права на працю.3. Конституційні гаранти захисту честі, гідності та ділової репутації особи. Механізм правової допомоги, що може бути надана адвокатом по захисту цих прав. 4. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяної особі органами державної влади та місцевого самоврядування. Допомога адвоката по представництву громадян у цих справах.5. Конституційний Суд України і його повноваження. Звернення до Конституційного Суду України та порядок їх розгляду.6. Судова система згідно з Конституцією України. Основні засади судочинства.7. Правові засади звернення до Європейського суду з прав людини. Вимоги до складання звернення до цього суду. Рішення Європейського суду по розгляду цих звернень та наслідки прийнятих рішень.8. Право на житло згідно з Конституцією України. Правова допомога адвоката по захисту прав та законних інтересів громадян по дотриманню цього права9. Оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади. місцевого самоврядування, посадових та службових осіб. Правові підстави для виконання адвокатом доручень по захисту порушення вказаних дій.10. Правовідносини, на які поширюється і на які не поширюється юрисдикція судів. Умови призначення на посаду судді. Звільнення суддів з посади.11. Право на освіту та охорону здоров'я. Правова допомога адвоката по дотриманню зазначених конституційних гарантій громадян.12. Соціальний захист громадян згідно з Конституцією України. Правова допомога адвоката по захисту цих прав.13. Питання шлюбу, сім'ї, батьківства і материнства згідно з Конституцією України.14. Громадянство України. Набуття та втрата громадянства. Нормативно-правові акти, що регулюють вирішення цих питань.15. Державний устрій України. Формування парламенту, уряду, органів місцевого самоврядування. Президент України, умови обрання, його повноваженні щодо вступу законів у дію.16. Обов'язки громадян України. Правова допомога адвоката у випадках притягнення громадян до відповідальності за порушення конституційних обов'язків.17. Права людини згідно з Конституцією України. Захист прав людини і громадянина. Механізм реалізації цих прав.18. Перелік прав і свобод, які регулюються виключно законами України. По- рядок прийняття законів та набрання ними чинності.19. Акти Кабінету Міністрів України, їх прийняття та наслідки згідно з Конституцією України. Формування та повноваження Кабінету Міністрів України20. Прокуратура України згідно з Конституцією України, ії завдання, організація та порядок діяльності.21. Недоторканність людини, права заарештованого та затриманого. Оскарження затримання та порушення кримінальної справи.22. Політичні партії, громадські організації, професійні спілки. Утворення та діяльність політичних партій та громадських організацій згідно з Конституцією України.IV. Цивільне право1. Цивільна правоздатність і дієздатність. Цивільна дієздатність фізичної особи. Повна цивільна дієздатність. Правові підстави надання повної цивільної дієздатності. Опіка і піклування. Органи опіки та піклування. Право чини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування. Навести приклади порушень при укладенні правочинів, що вимагають надання дозволу зазначених органів.2. Поняття та види правочинів. Загальні вимоги закону, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Вчинення усного правочину. Вимоги закону до письмової форми правочину. Нотаріальне посвідчення правочину. Відмова від правочину. Підстави недійсності правочину та правові наслідки його недійсності.3. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою та неповнолітньою особою за межами їх цивільної дієздатності. Навести приклади. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. Навести приклади.4. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена або недієздатною особою. Навести приклади. Правові наслідки правочину, вчиненого під впливом помилки або під впливом тяжкої обставини. Навести приклади.5. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману або насильства. Правові наслідки фіктивного або удаваного правочину.6. Цивільне представництво. Представництво за довіреністю. Форми і строки довіреності. Представництво за законом. Комерційне представництво. Передоручення. Скасування довіреності.7. Поняття позовної давності. Загальна і спеціальна позовна давність. Обчислення позовної давності. Застосування судом позовної давності. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.8. Поняття і види особистих немайнових прав. Спростування недостовірної ->:формації. Право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Особисті немайнові права. Право фізичної особи на інформацію. Таємниця власної кореспонденції. Судовий захист особистих немайнових прав.9. Право на повагу до гідності та честі, недоторканності ділової репутації. Відповідальність за порушення цих прав.10. Право власності. Форми права власності в Україні. Підстави набуття права власності. Набувальна давність. Право спільної власності. Право спільної часткової власності. Визначення часток. Поділ (виділ) частки із майна, що є у спільній масності.11. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності. Наслідки порушення переважного права купівлі частки у спільній власності. Строки позовної давності звернення до суду. Які вимоги співвласник, право якого порушено, може пред'явити до суду. Право спільної сумісної власності. Виділ та поділ майна, що є у спільній сумісній власності. Підстави призначення експертизи для визначення варіантів виділу (поділу). Встановлення порядку користування квартирою, житловим будинком. Умови припинення права на частку у спільному майні.12. Право на особисте селянське господарство. Вирішення спорів щодо ведення особистого селянського господарства. Право на створення фермерського господарства. Члени фермерського господарства. Права й обов'язки. Вирішення спорів щодо ведення фермерського господарства.13. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача.Захист права власника у суді. Виникнення права на володіння або користуваннячужим майном. Встановлення та припинення сервітуту. Поняття користування чужим майном. Право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом. Припинення права користування.14. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Розмір відшкодування. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок непереборної сили або крайньої необхідності. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Відшкодування шкоди незалежно від вини особи, яка завдала моральної і шкоди.15. Особливості відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником. Підстави відшкодування шкоди, завданої каліцтвом і або іншим ушкодженням здоров'я чи смертю особи під час виконання договірних зобов'язань (договір перевезення тощо). Підготовка адвокатом справи до розгляду. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. Підстави та порядок відшкодування. Підготовка адвокатом справи до розгляду.16. Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою або неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми або неповнолітніми особами. Підготовка справи до розгляду. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними. Наслідки вживання наркотичних засобів, токсичних речовин, спиртних напоїв тощо. Підготовка адвокатом справи до розгляду.17. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Наслідки відшкодування кількох джерел підвищеної небезпеки. Підготовка адвокатом справи до розгляду. Підстави відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами. Право зворотної вимоги (регресу). Підготовка адвокатом справи до розгляду.18. Способи відшкодування майнової шкоди. Врахування вини потерпілого. Порядок відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). Суб'єкт відшкодування. Строки відшкодування та пред'явлення позову. Право на повернення безпідставно набутого майна. Майно, що не підлягає поверненню. Підготовка адвокатом справи до розгляду.19. Поняття та види спадкування. Право на спадкування. Усунення від спадкування. Час і місце відкриття спадщини. Спадкування за заповітом. Строки. Право заповідача на заповідальний відказ. Предмет заповідального відказ Право заповідача на призначення спадкоємців. Обов'язкова частка у спадщині Покладення на спадкоємців обов'язків. Умовний заповіт. Особливості посвідчення заповіту подружжя та секретних заповітів. Наслідки недотримання форми і змісту заповіту. Посвідчення заповітів при свідках. Таємниця заповіту. Право на тлумачення заповіту.20. Підстави недійсності заповіту. Підготовка позову до суду. Скасування та зміна заповіту спадкодавцем. Встановлення сервітуту у заповіті. Особливості спадкування за законом. Черговість та зміна черговості права на спадкуванню Визначення розміру часток при спадкуванні за законом.21. Прийняття спадщини. Строки її прийняття. Наслідки пропущеного строку. Відмова від прийняття спадщини та її наслідки. Поділ спадщини. Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі. Перерозподіл спадщини. Борг спадкодавця. Вимоги до спадкоємців про стягнення боргу. Порядок задоволення спадкодавця.22. Призначення виконавця заповіту. Його повноваження. Строк чинності повноважень виконавця. Оформлення права на спадщину. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Визнання недійсним свідоцтва про спадщину. Спадковий договір. Забезпечення його виконання. Розірвання договору.V. Цивільно-процесуальне законодавство1. Дія цивільного процесуального закону у часі, просторі та по колу осіб. Межі судового розгляду.2. Принципи цивільного процесуального права.3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості і підсудності.4. Докази та засоби доказування. Обов'язковість доказування. Строки подання доказів у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо забезпечення доказами позовних вимог.5. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих питань.6. Запобіжні заходи. Підстави вжиття запобіжних заходів. Види запобіжних заходів. Форма та зміст заяви про вжиття запобіжних заходів і порядок її розгляду судом.7. Судові витрати. їх види. Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі.8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення.9. Сторони в цивільному процесі, їх права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб.10. Пред'явлення позову Зустрічний позов. Підготовка та подання позову. Надання правової допомоги стороні з цих питань адвокатом.11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката до складання позовної заяви.12 Фіксування судового процесу. Протокол судового засідання. Робота адвоката з протоколом судового засідання.13. Рішення суду. Законність і обґрунтованість судових рішень у цивільних справах. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі.14. Справи окремого провадження. Порядок їх розгляду. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ.15. Наказне провадження.16. Заочне рішення.17. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Пояснення на апеляційну скаргу. Методика складення апеляційної скарги. Порядок її подання.18. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Методика складення касаційної скарги. Порядок її подання.19. Порядок та строки їх принесення. Подання додаткових документів. Пояснення адвоката в суді апеляційної і касаційної інстанцій, їх відмінність від промови адвоката в суді першої інстанції в цивільній справі.20. Перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Надання адвокатом правової допомоги по таких справах.21. Виконання судових рішень. Подання адвокатом юридичної допомоги сторонам на цій стадії.22. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях.VI. Кримінальне право1. Поняття злочину. Класифікація злочинів. Відмежування злочину від проступку та діянь, що не являють собою суспільної небезпеки.2. Скоєння навмисного злочину та злочину з необережності. Доводи, що погаються адвокатами на підтвердження правової позиції про вчинення злочину.3. Закінчений та незакінчений злочин. Готування до злочину та замах на злочин. Добровільна відмова від вчинення злочину.4. Осудність та неосудність особи, яка притягається до кримінальної відповідальності. Примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Примусове лікування. Продовження, заміна або припинення застосування заходів медичного характеру.5. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона. Діяння пов'язане з ризиком. Захист у таких справах.6. Поняття співучасті. Види співучасників. Відмежування співучасті від приховування та неповідомлення про підготовлений або вчинений злочин. Кримінальна відповідальність співучасників.7. Поняття покарання та його мета. Види покарань. Основні та додаткові покарання.8. Арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк. Довічне позбавлення волі.9. Відповідальність за злочини, пов'язані з використанням транспортних засобів. Методика роботи адвоката у таких справах.10. Загальні засади призначення покарання. Обставини, які пом'якшують та обтяжують покарання. Використання адвокатом роз'яснень Пленуму Верховного Суду України та судової практики з питань, пов'язаних із призначенням покарань.11. Призначення покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків. Правила складання покарань та зарахування строку передбаченого ув'язнення Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.12. Звільнення від покарання та його відбуття. Звільнення від покарання з випробувальним строком. Застосування додаткових покарань у разі звільнення вп відбування основного покарання з випробуванням. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням.13. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності і від відбування покарання у зв'язку з закінченням строків давності. Виконання обвинувального вироку. Погашення та зняття судимості. Амністія та помилування.14. Бандитизм та його відмінність під розбою, грабежу і вимагання. Захист у таких справах.15. Контрабанда. Зайняття забороненими видами господарської діяльності і протидії законній господарській діяльності. Ухилення від повернення виручки б іноземній валюті та незаконне відкриття або використання за межами України, валютних рахунків.16. Кваліфікуючі ознаки злочинів проти власності: крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, шахрайство та розмежування між ними.17. Навмисне вбивство. Замах на вбивство та погроза вбивством.18. Ухилення від сплати податків зборів, та інших обов'язкових платежів. Фіктивне банкрутство та шахрайство з фінансовими ресурсами.19. Зловживання владою або службовим становищем. Поняття службової особи. Службова діяльність.20. Відповідальність за хабарництво. Одержання та давання хабара. Вимагання та провокація хабара. Захист у справах про хабарництво.21. Відповідальність за злочини проти правосуддя. Порушення права на захист. Розголошення даних судового слідства або дізнання.  22. Військові злочини. Захист в правах про військові злочини.VII. Кримінально-процесуальне законодавство1. Участь адвоката на досудовому слідстві, його права та обов'язки. Випадки обов'язкової участі адвоката на попередньому слідстві. Відмова від адвоката та його заміна. Обставини, що виключають участь адвоката у справі. Відсторонення адвоката. Відмова адвоката від виконання своїх обов'язків по справі.2. Участь адвоката у слідчих діях. Суть, методика, значення, тактика. Оскарження адвокатами дій слідчого.3. Дізнання у кримінальному процесі. Захисник і захист у цій стадії процесу.4. Міри запобіжного заходу. Порядок обрання запобіжного заходу та продовження строків тримання під вартою. Строк та підстави для подання апеляції на постанову судді про обрання запобіжного заходу. Строк тримання підозрюваного ( обвинуваченого) під вартою.5. Клопотання адвоката на досудовому слідстві. Оскарження постанов слідчого про відмову у задоволенні клопотання.6. Докази у кримінальній справі. Права адвоката по збиранню та поданню відомостей про факти, які можуть бути використанні як докази у справі і збирання ним таких відомостей.7. Судова експертиза, як доказ у кримінальній справі. Робота адвоката з експертами та експертизою.8. Допит як засіб доказування. Ведення адвокатом допиту в суді підсудного, потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів.9. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача і відповідача у кримінальній справі. Цивільний позов у кримінальній справі.10. Закриття кримінальної справи. Порядок та підстави для оскарження постанов про закриття кримінальної справи. Діяльність адвоката по закритих кримінальних справах.11. Захист неповнолітніх у кримінальному процесі.12. Захист у справах щодо осіб, відносно яких застосовуються заходи медичного характеру.13. Робота адвоката при виконанні вимог ст. 218 КПК України. Правовий режим, методика ознайомлення з кримінальною справою, клопотання захисника про виконання вимог ст. 218 КПК України.14. Підготовка адвоката до захисту в суді. Ведення адвокатського досьє. Заявления клопотань та подача заяв до суду.15. Попередній розгляд справи.16. Захисна промова адвоката. Підготовка та методика її проголошення.17. Протокол судового засідання. Термін виготовлення протоколу та порядок подання до нього зауважень і їх розгляд. Правове значення протоколу судового засідання.18. Особи, які мають право на подання апеляції у кримінальній справі. Строки подання апеляції. Подання доповнень, змін до апеляції та відкликання апеляції. Методика складання адвокатом апеляцій на вирок. Здійснення захисту в апеляційному суді.19. Пояснення адвоката в апеляційній інстанції та їх відмінність від захисної промови у суді першої інстанції.20. Право касаційного оскарження. Захист у касаційній інстанції. Порядок і строки подання касаційної скарги. Методика складання адвокатом касаційної скарги. Відзив на касаційну скаргу. Межі перегляду справи в касаційному порядку.21. Строки у кримінальному процесі. Специфіка роботи адвоката у питаннях застосування строків у кримінальному процесі.22. Скасування вироків за винятковими обставинами. Забезпечення права на захист у таких ситуаціях. Підготовка адвокатом клопотання про перевірку справи за винятковими обставинами.VIII. Господарське законодавство1. Поняття, зміст та загальні принципи господарської діяльності. Обмеження в здійсненні господарської діяльності. Ліцензування, патентування та квотування господарської діяльності.2. Конкуренція у сфері господарювання. Природні монополії. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.3. Суб'єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб'єкта господарювання. Установчі документи. Загальний порядок ліквідації.4. Види та організаційно-правові форми підприємств. Майно підприємств. Об'єднання підприємств. Державні та комунальні підприємства.5. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх створення та державна реєстрація. Установчі документи. Припинення діяльності господарських товариств. Надання адвокатом правової допомоги з цих питань.6. Поняття підприємства колективної власності. Господарська діяльність кооперативів. Загальні умови створення виробничого кооперативу та припинення його діяльності. Членство у виробничому кооперативі.7. Приватні підприємства. Селянське (фермерське) господарство. Поняття орендного, іноземного та підприємства з іноземними інвестиціями.8. Поняття об'єднання підприємств. Види і організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Промислово-фінансові групи. Холдингові компанії.9. Громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.10. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Джерела його формування. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання. Гарантії та захист їх майнових прав.11. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів.12. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Комерційна таємниця.13. Цінні папери, їх види, умови і порядок випуску. Державне регулювання ринку цінних паперів. Корпоративні права, їх зміст. Здійснення корпоративних прав держави. Реєстр корпоративних прав держави.14. Господарські зобов'язання, їх види, підстави виникнення. Виконання та припинення господарських зобов'язань. Надання адвокатом правової допомоги суб'єктам господарювання.15. Істотні умови господарського договору. Загальний порядок укладання господарських договорів. Галузі та види господарської діяльності. Загальні засаді; відповідальності учасників господарських відносин. Спеціальний режим господарювання.16. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання. Суб'єкти і види зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестори і види іноземних інвестицій. Правова допомога адвоката у цих сферах.17. Система господарських судів України, їх компетенція і підвідомчість. Міжнародний комерційний арбітраж. Робота адвокатів у таких судах.18. Досудове врегулювання господарських спорів: суть, значення, порядок строки, наслідки. Робота адвоката в таких справах. Судові витрати.19. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в господарському процесі, їх права та обов'язки.20. процесі. Подання доказів. Робота адвоката на цій стадії. Виконання в Україні рішень іноземних господарських судів.21. Розгляд справ по суті у господарських судах. Робота адвоката під час судового розгляду. Виконання на території іноземних держав рішень господарських судів України.22. Оскарження рішень, ухвал господарських судів. Строки, порядок, наслідки. Перегляд рішень господарських судів за нововиявленими обставинами. Виконання рішень господарського суду. Робота адвоката на цих стадіях господарського процесу.IX. Законодавство про працю1. Конституційне право на працю. Основні трудові права працівника.2. Співвідношення міжнародних угод про працю і законодавства України.3. Колективний договір: сторони, зміст, строк дії та порядок укладення. Спори, які виникають при його укладенні та виконанні. Правова допомога, яку може надати адвокат при розв'язанні таких спорів.4. Трудовий договір: строки та порядок його укладення. Трудовий контракт. Трудові спори, що випливають з трудових договорів та участь адвоката у наданні правової допомоги по таких справах.5. Підстави і порядок розірвання трудової угоди. Трудові спори з цих питань та правова допомога адвоката по таких справах.6. Порядок звільнення працівників. Пільги та компенсації звільненим працівникам. Правова допомога, яку може надати адвокат по таких справах.7. Робочий час та час на відпочинок. Види робочого часу, облік робочого часу. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні. Правова допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань.8. Право на відпустку. Види і тривалість відпусток. Участь адвоката у справах, що виникають при порушенні прав, пов'язаних з відпусткою.9. Оплата праці, її правове регулювання. Строки виплати заробітної платні. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні. Правова допомога адвоката при вирішенні спорів з цих питань.10. Підстави і вимоги матеріальної відповідальності робітників за шкоду, що заподіяна підприємству, установі, організації діями робітника. Надання адвокатом правової допомоги по таких справах.11. Трудова дисципліна. Стягнення, які застосовуються до працівників, порядок їх застосування та зняття. Правова допомога адвоката по таким спорам.12. Правове регулювання праці жінок і молоді. Гарантії при прийомі на роботу і звільнення цієї категорії працівників. Надання адвокатом правової допомоги при порушенні прав цих працівників. 13. Індивідуальні трудові спори. Позасудовий порядок і строки розгляду трудових спорів. Правова допомога адвоката у вирішенні цих спорів.14. Розгляд трудових спорів у судах. Строки звернення до суду і зміст заяв щодо суті трудового спору. Правова допомога адвоката по представництву в суді.15. Охорона праці та її правове регулювання. Відповідальність власника за шкоду, яка заподіяна з його вини працівникові. Правова допомога адвоката по таких справах.16. Обов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності. Правова допомога адвоката при розв'язанні таких спорів.17. Застосування праці неповнолітніх. Трудові спори з участю неповнолітніх. Правова допомога адвоката у випадках порушення трудових прав неповнолітніх.18. Гарантії і компенсації у трудових правовідносинах. Спори, що можуть виникати з цих питань. Правова допомога адвоката при розв'язанні таких спорів.19. Відрядження і його правове регулювання. Компенсація витрат працівників по відрядженню. Документи, що надаються працівником на підтвердження витрат по відрядженню.20. Професійні спілки. їх участь по захисту прав працівників при виникненні спорів у правовідносинах між власником підприємства, установи, організації і працівником. Межі втручання по розв'язанню трудових спорів.21. Пільги ветеранам війни і праці, інвалідам. Правове регулювання надання пільг і переваг для цих категорій робітників. Розв'язання спорів по наданню пільг та участь адвоката у таких спорах.22. Нагляд за дотриманням законодавства про працю. Органи, що здійснюють такий нагляд, їх компетенція. Можливості адвоката у використанні контролюючих органів при наданні правової допомоги працівникам у трудових правовідносинах.X. Житлове законодавство1. Конституційне право на житло та допомога адвоката при вирішенні спорів. пов'язаних з питаннями житла.2. Жилі приміщення та житлові фонди. Органи управління житловим фондом. Форма участі громадян в управлінні житловим фондом.3. Реалізація права громадян України на житло. Порядок реалізації. Віковий ценз на придбання в особисту власність та отримання житла в наймання та оренду. Правова допомога адвоката по таких справах.4. Підстави для визнання громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Порядок обліку, надання жилих приміщень у домах державної, комунальної і колективної власності. Правова допомога адвоката по захисту житлових прав громадян.5. Ордер на жиле приміщення і його правове значення. Підстави та порядок визнання ордера недійсним. Правові наслідки визнання ордера недійсним. Ведення таких справ адвокатом.6. Договір наймання та оренди жилого приміщення. Предмет договору, форма та порядок його укладення. Використовування жилих приміщень у будинках державної, комунальної та колективної власності. Провадження адвокатом справ цієї категорії.7. Норма жилої площі при наданні громадянину жилого приміщення. Праве на додаткову жилу площу окремих категорій громадян.8. Плата за використовування жилим приміщенням і комунальними послугами. Житлові субсидії. Правова допомога адвоката по цих питаннях.9. Зміна договору наймання жилого приміщення в будинках державної, комунальної та колективної власності. Провадження таких справ адвокатом.10. Підстави розірвання договору наймання жилого приміщення. Правова допомога адвоката при вирішенні такого роду спорів.11. Порядок і підстави виселення із жилих приміщень. Спори, що виникають по таких питаннях і надання адвокатом правової допомоги при розгляді таких справ у суді.12. Виселення з наданням іншого жилого приміщення, виселення без надання іншого жилого приміщення, виселення у випадку визнання ордера недійсним Правова допомога адвокатом по таких справах.13. Обмін жилих приміщень. Примусовий обмін жилих приміщень. Надання адвокатом допомоги по таких справах.14. Бронювання жилого приміщення. Підстави та порядок оформлення бронювання. Ведення таких справ адвокатом.15. Визнання особи, яка втратила право на використання жилого приміщення. Провадження адвокатом справ цієї категорії.16. Приватизація державного житлового фонду. Поняття приватизації. Об'єкти приватизації. Порядок надання квартир (будинків) у власність громадянам. Надання правової допомоги адвокатом з цих питань.17. Використання службовими жилими приміщеннями. Поняття службового жилого приміщення. Порядок надання квартир в службових жилих приміщеннях та оплата за їх використання. Порядок зупинення використання службовим жилим приміщенням. Провадження таких справ адвокатом.18. Використання жилих приміщень у гуртожитках. Порядок надання в користування приміщень у гуртожитках. Оплата за мешкання у гуртожитку. Надання адвокатом правової допомоги з цих питань.19. Правове положення житлово-будівельних кооперативів. Право громадян на вступ в ЖБК і отримання в ньому жилого приміщення. Права та обов'язки члена ЖБК та членів його сім'ї. Виселення із будинків ЖБК. Правова допомога, яку може надати адвокат по таких справах.20. Використання жилих приміщень в квартирах (будинках) приватного житлового фонду. Виселення членів сім'ї власника квартири (будинку). Правова допомога адвоката по цій категорії справ.21. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадянина на жиле приміщення. Правова допомога адвоката по таких справах.22. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Правова допомога адвоката по цих справах.XI. Сімейне законодавство1. Завдання Сімейного кодексу України.2. Загальні принципи регулювання сімейних відносин.3. Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав і інтересів. Провадження адвокатом справ, випливаючих із сімейних відносин.4. Шлюб, його укладення і розірвання. Права та обов'язки подружжя. Провадження справ, пов'язаних з розірванням шлюбу.5. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок та правові наслідки. Спори, пов'язані з цими питаннями, юридична допомога адвоката.6. Особисті немайнові права і обов'язки подружжя.7. Право особистої власності подружжя. Загальна сумісна власність подружжя. Провадження адвокатом справ по питаннях розподілу загального майна та інші майнові спори.8. Права та обов'язки подружжя по утриманню один одного. Провадження адвокатом справ по стягненню аліментів на утримання одного із подружжя.9. Шлюбний договір: його зміст, порядок укладення, правове значення, внесення змін в умовах договору, розірвання. Визнання шлюбного договору недійсним. Використання адвокатом шлюбного договору при розірванні шлюбу.10. Права та обов'язки матері, батька й дитини. Виявлення походження дитини.11. Провадження адвокатом справ, пов'язаних зі спорами про визнання батьківства чи про оспорювання батьківська.12. Особисті немайнові права та обов'язки батьків та дітей. Підстави позбавлення батьківських прав. Ведення адвокатом таких справ у суді.13. Майнові права батьків та дітей. Роздільне майно батьків та дітей. Право загальної сумісної власності батьків та дітей.14. Аліментні обов'язки батьків у відношенні дітей. Порядок стягненні аліментів, розмір, участь батьків у додаткових витратах на дитину. Провадження адвокатом справ, які виникають із спорів про стягнення аліментів на неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних дітей.15. Усиновлення: поняття, порядок оформлення усиновлення, особи, які можуть стати усиновителями, правові наслідки усиновлення. Усиновлення дітей громадян України іноземними громадянами. Участь адвоката у справах такої категорії.16. Недійсність усиновлення. Відміна усиновлення. Правові наслідки цих дій.17. Опіка та піклування над дітьми. Діти, над яким встановлюється опіка та піклування. Порядок оформлення опіки та піклування. Юридична допомога по таких справах.18. Патронат над дітьми.19. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів. Допомога адвокатів і вирішення спорів про участь діда, бабки, прабабки та прадіда, братів та сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини.20. Обов'язки по утриманню інших членів сім'ї та родичів. На яких родичів закон покладає обов'язок утримувати малолітніх та неповнолітніх. Юридична допомога по таких справах.21. Реєстрація актів громадянського стану та правове становище органів, які її проводять. Ведення адвокатом справ пов'язаних з актами громадянського стану.22. Допомога адвоката громадянам, які бажають змінити прізвище, ім'я та по батькові.XII. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство1. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення від злочину. Юридична допомога в адміністративних справах.2. Адміністративне стягнення, його види. Накладення адміністративного стягнення. Правове становище адвоката у адміністративній справі.3. Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи) уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.4. Поняття провадження у справах про адміністративне правопорушення та його стадії.5. Протокол про адміністративне правопорушення. Робота адвоката з протоколом про адміністративне правопорушення при наданні юридичної допомоги.6. Адміністративне затримання: органи, які правомочні його здійснювати, строки, відмежування від адміністративного арешту та затримання і арешту за кримінально-процесуальним законодавством. Ведення адвокатом справ, пов'язаних з адміністративним затриманням.7. Застосування примусу та вогнепальної зброї при затриманнях. Закон України «Про міліцію».8. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів уповноваженими органами.9. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи, які беруть участь у провадженні про адміністративне правопорушення. Участь адвоката у ньому.10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.11. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності. Ведення адвокатом таких справ.12. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької діяльності. Ведення адвокатом таких справ.13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації. Ведення адвокатом таких справ.14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Ведення адвокатом таких справ.15. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.16. Постанова по справі про адміністративне правопорушення, її оскарження протестування, роль у цьому адвоката.17. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Робота адвоката у цій стадії.18. Система адміністративних судів України, їх компетенція і підвідомчість. Робота адвокатів у таких судах. Судові витрати.19. Право на звернення до адміністративного суду. Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в процесі, їх права та обов'язки.20. Докази в адміністративному процесі. Подання доказів. Робота адвоката на цій стадії.21. Розгляд справ по суті в адміністративних судах. Робота адвоката під час судового розгляду.22. Оскарження рішень, ухвал адміністративних судів. Строки, порядок, наслідки. Перегляд рішень за нововиявленими та винятковими обставинами. Виконання рішень адміністративного суду. Робота адвоката на цих стадіях адміністративного процесу.XIII. Бюджетне, податкове та митне законодавство1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний процес і його >часники. Бюджетні призначення.2. Класифікація доходів бюджету. Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів. Класифікація видатків бюджету.3. Система оподаткування України. Закон України «Про систему оподаткування», його зміст та значення.4. Правове становище державної податкової адміністрації (інспекції). Закон України «Про державну податкову службу України».5. Оподаткування прибутку підприємств. Правова допомога підприємствам при веденні справ з оподаткування прибутку підприємств.6. Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі податки. Правова допомога суб'єктам оподаткування при веденні таких справ.7. Прибутковий податок із громадян. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Правова допомога громадянам платникам податків.8. Податок із транспортних засобів, юридична допомога адвоката у таких справах.9. Правове регулювання місцевих податків та зборів, юридична допомога адвоката.10. Державне мито. Нормативно-правові акти, які регулюють стягнення державного мита.11. Обов'язкові платежі в бюджет від адвокатської практики. Нормативна база для цих платежів. Якими вони мають бути.12. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Ведення адвокатом таких справ.13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового законодавства. Надання адвокатом юридичної допомоги в таких категоріях справ.14. Законодавство про митну справу. Правове становище митних органів. Митний кодекс України. Ведення адвокатом справ про контрабанду.15. Порядок переміщення цінностей через митний кордон та їх митне оформлення. Оскарження постанов про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах.16. Поняття захисника згідно з нормами Митного кодексу. Мета і порядок адміністративного затримання у випадках порушення митних правил. Правові допомога адвоката у таких випадках.17. Відповідальність за порушення митного законодавства. Види стягнень за порушення митних правил. Ведення адвокатом таких справ.18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Випадки обов'язкового проведення аудиторських перевірок. Використання аудита в адвокатській діяльності.20. Законодавство про валютне регулювання і валютний контроль, його суть та відповідальність за його порушення. Ведення адвокатом таких справ.21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право грошової емісії. Правове становище Національного банку України.22. Правове становище органів державного казначейства і їх функції.

XIV. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо)1. Суб'єкти права власності на землю. їх права, обов'язки. Захист права власності на землю.2. Право і види власності на землю.. Спільна і сумісна власність на землю. Порядок і умови отримання землі у приватну власність.3. Позбавлення права власності на землю і на право користування землею. Порядок розгляду спорів і правова допомога адвоката по таких справах.4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення Правова допомога адвоката при розгляді справ цієї категорії.5. Плата за землю. Земельний податок. Застава земельних ділянок і земельні торги. Спори з цих питань, порядок вирішення, правова допомога адвоката.6. Приватизація землі. Спори з цих питань і порядок їх вирішення. Правова допомога адвоката по таких справах.7. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельних ділянок. Розгляд спорів з цих питань та правова допомога адвоката.8. Відшкодування збитків у зв'язку з викупом та примусовим відчуженням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування збитків. Правова допомога адвоката у цих справах.9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм. Види цієї відповідальності, органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у галузі ветеринарної медицини, порядок розгляду. Юридична допомога адвоката.10. Правове регулювання використання ядерної енергії і відповідальність запорушення у цій галузі. Юридична допомога адвоката.11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відшкодування завданої шкоди. Порядок надання юридичної допомоги адвокатом.12. Правове регулювання використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду.13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Правова допомога адвоката у таких категоріях справ.14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування. Юридична допомога адвоката в цих справах.15. Водокористування: суб'єкти, види і порядок. Умови скидання зворотних вод у водні об'єкти, юридична допомога адвоката у таких справах.16. Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Правова допомога адвоката у цьому.17. Відповідальність за порушення водного законодавства. Юридична допомога у цій категорії справ.18. Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Юридичний захист громадян, які проживають на цій території, їхні пільги та гарантії.19. Правовий статус громадян, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Юридична допомога цій категорії громадян.20. Правове регулювання використання надр в Україні. Надання надр у користування, права і обов'язки користувачів надр. Плата за користування надрами.21. Вирішення спорів з питань користування надрами і юридична допомога у таких справах. Відповідальність за порушення законодавства про надра.22. Правове регулювання використання водойм в Україні. Спори з цих питань і юридична допомога адвокатів.

< Попередня   Наступна >