7.20. Відповідальність за хабарництво. Одержання та давання хабара. Вимагання та провокація хабара. Захисту справах про хабарництво.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
272

7.20. Відповідальність за хабарництво. Одержання та давання хабара. Вимагання та провокація хабара. Захисту справах про хабарництво.

Одержанням хабара (ст. 368 КК України) є одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй вла­ди чи службового становища.

Кваліфікуючими ознаками даного злочину є одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, та одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Хабарем у великому розмірі вважається такий, що у двісті і більше разів пере­вищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому — та­кий, що у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Службовими особами, які займають відповідальне становище, є особи, зазна­чені у п. 1 примітки до ст. 364 КК України, посади яких згідно зі ст. 25 Закону України «Про державну службу», віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особли­во відповідальне становище, є особи, зазначені в ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу», та особи, посади яких згідно із ст. 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.

Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара з погро­зою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які мож

уть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хаба­ра, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Кримінальним злочином є також давання хабара (ст. 369 КК України).

Кваліфікуючими ознаками даного злочину є давання хабара, вчинене повторно.

Особа, яка дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи що­до неї органу, наділеному законом правом на порушення кримінальної справи.

Провокацією хабара (ст. 370 КК України) є свідоме створення службовою осо­бою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара.

Кваліфікуючими ознаками даного злочину є те саме діяння, вчинене службо­вою особою правоохоронних органів.

 

< Попередня   Наступна >