5.1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції

Судові та правоохоронні органи - Судові та правоохоронні органи України: Навч. пос.
46

Розділ 5

ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

5.1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції

Одне з центральних місць серед існуючих в Україні правоохоронних органів посідають органи внутрішніх справ України. Особливе становище цих органів у системі правоохоронних органів зумовлюється обсягом і складністю їх компетенції при здійсненні правоохоронної діяльності, а також тим, що на них покладається основний тягар боротьби зі злочинністю і робота з профілактики та запобігання злочинам з метою реалізації єдиної державної політики боротьби із злочинністю, яка є складовою внутрішньої політики суверенної та незалежної України. Крім того, органи внутрішніх справ найчисленніші серед інших правоохоронних органів України.На органи внутрішніх справ України покладено виконання таких завдань:• забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки;• розкриття і розслідування злочинів, виявлення та розшук злочинців;• забезпечення безпеки дорожнього руху;• охорона прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності від протиправних посягань;• вжиття заходів щодо усунення причин і умов вчинення злочинів та інших правопорушень;• забезпечення суворого дотримання законності при здійсненні діяльності підрозділів та посадових осіб органів внутрішніх справ України;• участь у розробці та реалізації державної політики боротьби зі злочинністю;• визначення основних напрямків удосконалення діяльності цих органів.Функції органів внутрішніх справ України визначаються завданнями, які вони покликані виконувати.До основних функцій цих органів належать:• організація і забезпечення охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;• захист прав і свобод громадян, суспільства, держави від протиправних посягань;• органі

зація і забезпечення безпеки дорожнього руху в містах та інших населених пунктах, а також на автомагістральних шляхах;• здійснення оперативно-розшукової діяльності;• здійснення дізнання і досудового слідства у кримінальних справах, що належать до їх компетенції.Правовою основою діяльності органів внутрішніх справ України є Конституція України, закони України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про дорожній рух”, Кримінально-процесуальний кодекс України, інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, міжнародні правові акти, ратифіковані у встановленому законом порядку, які визначають компетенцію, порядок організації та основні напрямки діяльності, права та обов’язки органів внутрішніх справ України при виконанні покладених на них завдань.

< Попередня   Наступна >