3.11. Поняття латентної злочинності

Кримінологія - Кримінологія - Іванов Ю. Ф. (Навчальний посібник)
94

3.11. Поняття латентної злочинності

Розглядаючи злочинність як соціальне явище й оперуючи її кількісними та якісними характеристиками, ми підкреслю­вали, що для отримання точних відомостей потрібно зверта­тись до статистичної звітності правоохоронних органів.

Кожному практичному працівникові добре відомо, що до статистичної звітності потрапляють не всі скоєні злочини, а тільки частина з них, решта незареєстрована й становить, таким чином, латентну злочинність.

Латентна злочинність - це сукупність передбачених кримінальним законом діянь, які з різних причин не були взяті до уваги органами внутрішніх справ, прокуратурою, службою безпеки та судом.

Суспільна небезпека латентної злочинності полягає в тому, що:

питання боротьби з латентною злочинністю не беруться до уваги і не плануються, а тому не можуть бути ефективними;

вона зменшує ступінь достовірності прогнозів злочинності, утруднює визначення напрямків боротьби з нею;

якщо при розкритих злочинах спричинення матеріаль­них збитків частково відновлюється, то в разі прихованих вони не тільки не відновлюються, але немає навіть процесу­альних шляхів для цього;

почуття безкарності заохочує осіб, які скоїли тяжкі зло­чини, продовжувати свою злочинну діяльність, тобто сприяє зростанню злочинності, зокрема, рецидивної;

латентна злочинність, оскільки вона все ж "помічається" дов­колишніми, руйнує їхні моральні та правозаборонні бар'єри;

під її впливом деякі члени суспільства стають на злочин­ний шлях;

складає хибне враження про фактичні обсяги злочинності, її рівень, структуру, динаміку, про в

еличину й характер шкоди, завданої злочинністю;

заважає реалізації принципу невідворотності відповідаль­ності за вчинені злочини;

підриває авторитет правоохоронних органів держави;

знижує активність громадян у боротьбі зі злочинністю;

сприяє зростанню соціальної напруги в суспільстві;

сприяє процесам самодетермінації злочинності.

 

< Попередня   Наступна >