Збір підписів на підтримку кандидатів

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
102

Збір підписів на підтримку кандидатів

Особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатом у депутати в одномандатному виборчо­му окрузі або особа, яка має намір самовисуватися, звертається до від­повідної територіальної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на його підтримку та про видачу підписних листів. така заява подається до відповідної територіальної виборчої комісії особисто. Місцева організація партії (блок), яка висунула кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до ви­борчого списку, звертається до відповідної територіальної виборчої комісії із заявою про намір збирати підписи виборців на підтримку виборчого списку місцевої організації партії (блоку) та про видачу підписних листів.

Територіальна виборча комісія у п’ятиденний строк з дня надхо­дження заяви про видачу підписних листів і доданих до неї докумен­тів приймає відповідне рішення. Зразок підписного листа видається територіальною виборчою комісією не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення про видачу підписних листів відповідно представникам місцевих організацій партій (блоків), від яких висунуто кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі.

Місцеві організації партії (блок), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови мають право виготовляти будь-яку кіль­кість підписних листів з дотриманням встановленої форми підписно­го листа. Форми підписних листів на підтримку кандидатів затвер­джуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 85 днів до дня виборів.

На підтримку відповідного кандидата необхідно подати підписні листи з такою кількістю підписів виборців:

кандидата на посаду сільського

, селищного голови — не менш як 50 підписів;

кандидата на посаду міського голови (міста районного зна­чення чи міста, яке входить до складу міста республікансько­го в автономній республіці Крим, обласного значення, міста Севастополя) — не менш як 100 підписів;

кандидата на посаду міського голови (міст республікансько­го в автономній республіці Крим, обласного значення (крім міст — обласних центрів, міста Сімферополя) — не менш як 200 підписів;

кандидата на посаду міського голови міст Києва та Севас­тополя, Сімферополя, міст — обласних центрів — не менш як 300 підписів;

кандидата у депутати сільської, селищної ради — не менш як 10 підписів.

На підтримку виборчого списку кандидатів у депутати, висуну­того місцевою організацією партії (блоком), необхідно подати під­писні листи з такою кількістю підписів виборців:

виборчого списку кандидатів у депутати міської ради (міста республіканського в автономній республіці Крим, обласно­го значення, крім міст — обласних центрів, міста Сімферополя) — не менш як 500 підписів;

виборчого списку кандидатів у депутати міської ради (міста Києва, Севастополя, міст — обласних центрів, міста Сімферо­поля) — не менш як 800 підписів;

виборчого списку кандидатів у депутати районної, районної у місті ради, кандидатів у депутати міської ради (міста районного значення чи міста, яке входить до складу міста республі­канського в автономній республіці Крим, обласного значен­ня, міст Києва та Севастополя) — не менш як 200 підписів; • виборчого списку кандидатів у депутати Верховної ради ав­тономної республіки Крим, кандидатів у депутати обласної ради — не менш як 1000 підписів. підписи виборців на підтримку кандидатів (виборчих списків кандидатів) за письмовим дорученням відповідно представника міс­цевої організації партії (блоку), кандидата можуть збирати громадя­ни України, які на час збору підписів виборців мають право голосу на місцевих виборах.

В одному підписному листі враховуються лише підписи вибор­ців, які є членами відповідної територіальної громади.

Після закінчення збирання підписів виборців представники місцевої організації партії (блоку), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати в одномандатному окрузі підраховують загальну кількість підписів виборців і про під­сумки збору підписів складають відповідний протокол й передають його територіальній виборчій комісії, яка перевіряє правильність збору підписів і встановлює його результати. Копію протоколу про результати збирання підписів територіальна виборча комісія у три­денний строк з дня його затвердження видає представнику місцевої організації партії (блоку), кандидату у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидату на посаду сільського, селищного, місь­кого голови.

 

< Попередня   Наступна >