§ 12. Відповідальність за порушення виборчого законодавства

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
141

§ 12. Відповідальність за порушення виборчого законодавства

Особи, винні у порушенні законодавства про вибори президен­та України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої юридичної відповідальності у порядку, визначеному законом.

Так, порушенням виборчого законодавства, зокрема, можна вва­жати:

??? перешкоджання шляхом насильства, обману, погроз, підку­пу чи іншим способом вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним;

??? використання свого посадового або службового становища з метою бути обраним;

??? порушення порядку ведення державного реєстру виборців і порядку подання відомостей про виборців до органів Держав­ного реєстру виборців та виборчих комісій, фальсифікація та­ких відомостей;

??? несвоєчасне складання попередніх списків виборців чи уточ­нення відомостей, що повинні містити ці списки;

??? порушення права громадянина на ознайомлення з попереднім списком виборців, з відомостями державного реєстру виборців;

??? поширення явно неправдивих відомостей про кандидатів або здійснення інших дій, що принижують честь і гідність канди­датів;

??? перешкоджання веденню передвиборної агітації чи порушен­ня встановлених правил ведення передвиборної агітації;

??? порушення встановленого законом порядку фінансування виборчого процесу;

??? перешкоджання або втручання в роботу виборчих комісій або в діяльність членів виборчих комісій, пов’язану з виконанням ними своїх повноважень;

;">??? перешкоджання голосуванню на виборчих дільницях;

??? порушення таємниці голосування;

??? примус виборців голосувати всупереч їх волевиявленню;

??? порушення вимог закону під час видачі виборчих бюлетенів: видача громадянам виборчих бюлетенів з метою надання їм можливості проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше ніж один раз в ході голосування, видача виборчих бю­летенів громадянам, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці, або видача громадянам заповнених вибор­чих бюлетенів;

??? передача іншим особам незаповнених виборчих бюлетенів, крім випадків, передбачених законом;

??? фальсифікація виборчих документів та фальсифікація під­сумків голосування.

Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення виборчого законодавства.

 

< Попередня   Наступна >