О

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
42

— О —

Об’єднання громадян — це добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації грома­дянами своїх прав і свобод.

Об’єкти конституційно-процесуальних відносин це соціальні яви­ща, з приводу яких суб’єкти конституційно-правових відносин всту­пають у відносини з приводу реалізації їх взаємних прав і обов’язків, визначених нормами конституційного матеріального права.

Об’єктивне виборче право — це сукупність правових норм, що регу­люють суспільні відносини, які виникають у зв’язку з формуван­ням виборних органів публічної влади, а також взаємовідносини між виборцями та відповідними виборчими органами, які забез­печують організацію і проведення виборів.

Обов’язковий референдум — це референдум, проведення якого є обов’язковим для вирішення визначених законом питань.

Одномандатний виборчий округ — це виборчий округ, від якого може бути обрано лише одного кандидата.

Омбудсман (швед. ombudsman — уповноважена людина) — це поса­дова особа, уповноважена Верховною радою України здійснювати від імені парламенту України контроль за додержанням конститу­ційних прав і свобод людини і громадянина.

Офіційні спостерігачі — це особи, які є суб’єктами виборчого процесу, представляють кандидатів та партії (блоки), які висунули кандида­тів, що здійснюють публічний контроль за додержанням виборчого законодавства усіма суб’єктами виборчого процесу і за безперешкод­ною реалізацією виборцями своїх прав на вільне волевиявлення.

 

< Попередня  

-10-28-20-33-00.html">Наступна >